Duidelijkheid gewenst over uitgifte concessies in Tigri-gebied

Het geschil rond het Tigri-gebied aan de zuidwestelijke grens met Guyana is gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Assemblee zeer nadrukkelijk aan de orde gekomen. Dit kwam nadat VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien melding maakte signalen te hebben opgevangen van beheersactiviteiten van de Guyanese autoriteiten die duiden in de richting van de uitgifte van concessierechten in het gebied. Het zou gaan om concessies voor exploratie en of exploitatie van mineralen die zeer gewild zijn in de wereld, zoals lithium.

Gajadien vroeg de regering wat hiervan waar is en deze kwestie in elk geval bespreekbaar te maken bij de Guyanese regering. Volgens hem gaat het hier om een betwistgebied.

“Het is geen betwist gebied, het is Surinaams grondgebied”, reageerde het Assembleelid Ebu Jones (NDP) op de benadering van Gajadien. Jones noemde het een zeer zorgelijke ontwikkeling indien het waar is hetgeen Gajadien stelt. Hij vindt dat de Surinaamse regering terstond alle activiteiten op en langs de Corantijnrivier die met Guyana te maken hebben moet stopzetten totdat er helderheid komt in wat er in het Tigri-gebied gebeurt.

Edward Belfort (ABOP) ondersteunde Jones in zijn oproep. Gajadien kon niet meegaan met de oproep voor stopzetting van de gezamenlijke activiteiten op de grensrivier. “Waarom kunnen we als goede buren niet gewoon door samenwerken en tegelijkertijd over onze geschillen praten”, vindt hij.

“Fact finding” missie

NDP-fractieleider Rabin Parmessar onderstreepte, dat het hier om een zeer zorgelijke ontwikkeling gaat. Hij stelde zelfs voor dat een delegatie van het parlement met spoed per vliegtuig naar het gebied trekt voor een “fact finding” missie. “Het gaat hier niet om coalitie of oppositie, maar om een nationale zaak. Het gaat om ons grondgebied”, aldus Parmessar.

Hij greep terug naar zijn eerder gedane oproep aan de regering om desnoods in een comité generaal (geheime en besloten vergadering) het parlement in te lichten over de strategie in de relatie met Guyana. Tot nu toe wordt er over allerlei samenwerkingsprojecten met Guyana gesproken, doch het parlement is nimmer geïnformeerd over wat deze allemaal inhouden, onder welke voorwaarden en wat de strategie is in de relatie met Guyana.

Parmessar wil weten wat het beleid zal zijn met betrekking tot de olie- en gasindustrie, en op welke gebieden en onder welke voorwaarden er met Guyana samengewerkt zal worden. Ook de kwestie van de te bouwen brug over de Corantijnrivier en de kwestie visvergunningen zijn zaken waar eerder om informatie over is gevraagd van de regering. Ook de kwestie van gebruik van de juiste landkaart van Suriname is iets waarin volgens Parmessar de regering acties dient te ondernemen. De vorige regering zou reeds de nodige voorbereidingen hebben getroffen voor het drukken van de juiste landkaart van Suriname. 

De NDP-fractieleider waarschuwde ervoor om in de relatie met Guyana voorzichtigheid te betrachten. Volgens hem ziet hij bij de Guyanezen een systematische benadering in de samenwerking met Suriname op de Corantijnrivier. Guyanese autoriteiten praten nadrukkelijk over gezamenlijk gebruik van de grensrivier, zodat ze mogelijk in de toekomst de grens zouden kunnen claimen. De Corantijnrivier is in zijn geheel Surinaams grondgebied. Assembleevoorzitter Marinus Bee deelde het parlement mee, dat hij reeds bezig is met de regering om na de begrotingsbehandeling een comité generaal te beleggen over de relatie met Guyana.

SS  

error: Kopiëren mag niet!