Uitbetaling achterstanden Kinderbijslag en financiële bijstand hervat

De uitbetalingen van Algemene Kinderbijslag (AKB) en financiële bijstand zwakke huishoudens en mensen met een beperking, zijn hervat in het district Brokopondo. Bij de uitbetaling waren aanwezig de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran, de coördinatrice Afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) Ruchama Pinas-Aida, districtscommissaris van Brokopondo Ludwig Mendelzoon en ABOP-Assembleelid Fogatie Aserie. 

Het ministerie had in 2021 een aanvang gemaakt met de uitbetalingen van de verschillende achterstanden, zoals eerder gesteld in De Nationale Assemblee. De bewindsman is verheugd dat het ministerie de achterstanden die lopen vanaf 2019 verder heeft kunnen inlopen. 

De afgelopen periode heeft vicepresident Ronnie Brunswijk een orïentatiebezoek gebracht aan door wateroverlast getroffen gebieden en daarbij extra aandacht gevraagd voor het uitbetalen van de achterstanden en heeft vanaf het aantreden van de regering Santokhi- Brunswijk persoonlijk getrokken om de achterstanden te doen uitbetalen. Dat was zaterdag 29 april een feit. Zo werd de achterstand van Brokopondo in de sociale bijstand voor zwakke huishoudens en mensen met een beperking vanaf 2019 meteen uitbetaald. Hiernaast werd ook AKB over 2019, 2020 en 2021, het eerste halfjaar, afgerekend, zo bericht het ministerie van SoZaVo. 

SoZaVo heeft de achterstanden geïnventariseerd, waarbij is gebleken dat het ministerie voor 2019 en 2020 een achterstand had welke zij, vanaf het aantreden van de nieuwe regering, moest inhalen. 

Het achterstands bedrag dat uitgekeerd wordt is het oude AKB-bedrag van SRD 50 maandelijks per kind. In november en december 2020 bedraagt de verhoging SRD 75 en vanaf juni 2021 wordt een bedrag van SRD 125 per kind uitgekeerd. Minister Ramsaran vraagt de samenleving om de officiële bekendmakingen te blijven volgen, voor de overige uitbetalingen.

error: Kopiëren mag niet!