Platform Rijstsector stelt werkgroepen die zich storten op actiepunten

Het platform Rijstsector heeft vrijdag 29 april haar eerste werkvergadering op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gehouden. Voorzitter Soedeshchand Jairam, tevens directeur van Landbouw, heeft samen met vertegenwoordigers van de overheid, de private sector en de Consumentenkring zich gebogen over hoe een acute oplossingsgerichte aanzet vorm te geven voor de problemen binnen de rijstsector. 

Schakels….

De stakeholders hebben hetzelfde doel, de rijstsector naar een hoger niveau te brengen waardoor de economische ontwikkeling wordt bevorderd. De voorzitter benadrukte dat economische ontwikkeling niet de som is van alle geïsoleerde activiteiten van schakels binnen een keten, maar dat het een synergetische uitkomst is van gecoördineerde acties. “Resultaten van acties van de ene schakel hangen af van de inspanningen van de andere schakels.” 

Door de rijstsector nu in een ketenbenadering te plaatsen zal in overleg met elkaar gewerkt kunnen worden aan structurele verandering.

“Geen tijd meer te verliezen”

Op basis van de probleemgebieden waarmee de sector te kampen heeft, zijn vrijdag werkgroepen ingesteld die zich gezamenlijk zullen buigen over de actiepunten die nodig zijn om de oplossingen daadwerkelijk te realiseren. “Er is geen tijd meer te verliezen,” meent de voorzitter. Tijdens de vergadering is een traject uitgezet van zes maanden waarin op basis van een projectmatrix, monitoring zal plaatsvinden van de actiepunten van iedere werkgroep.

Wat die actiepunten zijn vermeldt het zaterdag 30 april uitgebrachte persbericht van het ministerie van LVV niet….

error: Kopiëren mag niet!