2B Clean Instituut gaat september van start met trainingen voor interieurverzorgers

“Interieurverzorging is ook een beroep”

Het 2B Clean Instituut gaat in september van start met trainingen voor interieurverzorgers. Het instituut zal zich richten op drie groepen, te weten: moeilijk lerenden (analfabeten), GLO-niveau (klas 4-6, personen die kunnen lezen en schrijven) en drop-outs van het VOJ.

Waarom een training voor interieurverzorgers?

In gesprek met Dagblad Suriname legt de CEO van het schoonmaakbedrijf 2B Clean, Palisa Powe uit, waarom het bedrijf eraan heeft gedacht om van start te gaan met trainingen voor het beroep interieurverzorging.

“Iedereen die bij ons als interieurverzorger wil werken, wordt op basis van 16 punten gescreend. Reeds bij de screening zie je al dat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt. Ook nadat zij de screening hebben gehaald worden zij ingezet om dit beroep uit te oefenen. Er wordt dan onder andere gelet op het gedrag, de handelingen, kennis, communicatie en vaardigheden. Wanneer er op deze punten wordt gelet, dan zie je dat er een tekort is aan ervaring, kennis en zelfvertrouwen. Maar, ook de trots om dit beroep uit te oefenen is er niet. Zij doen het meer om in hun financiële behoefte te kunnen voorzien.”

Het doel van de trainingen

Volgens Powe heeft het bedrijf op verschillende momenten het probleem kunnen aanvoelen, zien en erkennen. “Met de trainingen willen wij voor deze groep en beroep, een betere waardering en erkenning meer dan ooit. We willen het beroep interieurverzorging tillen naar een hoger niveau, waaronder professionalisering van het beroep. Het gaat ook om het veranderen van de financiële positie van deze groep, maar ook willen wij het taboe voor dit beroep doorbreken en veranderen. Verder willen wij de nodige kennis en vaardigheden waaraan zij nu schorten, om zo de hiaten die er zijn, weg te werken. Bijvoorbeeld weten om te gaan met middelen en materialen, goede communicatie skills, kunnen rekenen en omgaan met mensen.”

Waarom de nodige kennis en vaardigheden tegenwoordig bezitten?

Aan Powe werd gevraagd waarom interieurverzorgers tegenwoordig de nodige kennis en vaardigheden moeten bezitten. Zij geeft hierbij aan, dat interieurverzorgers ten alle tijden kennis en vaardigheden moeten bezitten, om zo hun werk op een professionele manier te kunnen uitvoeren en afleveren, voor een betere waardering en voor een goede financiële- en maatschappelijke positie op de arbeidsmarkt.

Hoe zal de training per groep eruit zien?

Powe zegt, dat de onderverdeling zowel theoretisch als praktisch is met niveau 1, 2 en 3 voor wat betreft het vak schoonmaak met daarnaast wat Nederlands, Engels en rekenen. Ook zullen er trainingen zijn voor wat betreft hun persoonlijke vorming, zoals communicatie, klantvriendelijkheid en omgaan met anderen.

Wat hoopt het trainingsinstituut na afloop te bereiken?

“Na afloop willen wij gekwalificeerde, professionele interieurverzorgers afleveren aan onze maatschappij met de nodige erkenning, waardoor men dus een andere kijk zal hebben op deze groep, want interieurverzorging is ook een beroep”, aldus Powe.

SK

error: Kopiëren mag niet!