LVV gaat samenwerkingen aan met diverse wetshandhavers en grenstoezichthouders

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen dagen een paar Memorandums of Understanding (MoU) getekend met diverse wetshandhavers en grenstoezichthouders die diensten verlenen op diverse punten van landelijke binnenkomst (points of entry) en grensposten. 

Het ministerie laat weten, dat zij die hulp nodig heeft om erop toe te zien dat niet gekeurde plantaardige producten Suriname niet verlaten. Ook mag slechts door de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen (NPPO) van LVV goedgekeurd plantaardig materiaal het land binnenkomen. 

De waarnemend directeur van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV), Anand Ramkisoensing, tekende op 22 april een MoU met Luitenant-Kolonel Franklin Blokland van de Marine Suriname en Andreas R. Talea, algemeen directeur van NV Havenbeheer Suriname. Vervolgens werd op 26 april een MoU getekend met inspecteur Lloyd Kuhn van de Douane en directeur Vijay Chotkan van NV Luchthavenbeheer. Ook met de CEO van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, Paul de Haan, zal binnenkort deze ondertekening geschieden. 

Met het tekenen van deze MoU’s streeft het ministerie ernaar om de samenwerking te verdiepen teneinde beter in staat te zijn de plantaardige hulpbronnen en het milieu van Suriname te beschermen tegen de introductie en verspreiding van plantenziekten en plagen. Middels onder andere het uitwisselen van noodzakelijke informatie en deskundigheid tussen de partijen zal er een bijdrage geleverd worden aan het veiligstellen van de voedselzekerheid en het behoud van onze exportmarkten.

Het is de intentie van het ministerie van LVV om ook met het Korps Politie Suriname, de Kustwacht en de Dienst Invoer, Uitvoer en Deviezen controle (Dienst IUD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, een MoU te tekenen.

error: Kopiëren mag niet!