President Santokhi pleit voor duurzame oplossing wateroverlast Brokopondo

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich in het Brokopondogebied georiënteerd. Hij maakte maandag een rondvlucht bocen het gebied en heeft met eigen ogen kunnen zien hoe de situatie is in de diverse gebieden die onder water zijn gelopen.

De president geeft aan dat zijn observatie een bevestiging is van eerdere informatie die hij gekregen heeft van het clusterteam van ministers, dat is aangewezen om de wateroverlast en de gevolgen daarvan goed te monitoren. “Vanaf dag één zijn de ministers in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) bezig met de maatregelen”, laat de regeringsleider weten. De dorpen Klaaskreek, Nyun Lombé, Balingsoela, Lebi Doti, Drepada en zelfs het centrum van Brokopondo liggen blank.

“Spuien gebeurt vakkundig”

De president geeft verder aan dat hulp die voor de mensen gebracht wordt goed gecoördineerd moet zijn. “De waterstand is hoog op het meer met als gevolg dat je moet gaan spuien. Er is een deskundig team dat te werk gaat op basis van wetenschappelijke benaderingen en analyses. Het spuien gebeurt op een vakkundige wijze met het juiste volume lozen van het water”, aldus de regeringsleider. Het staatshoofd merkt ook op, dat met zoveel water in de Surinamerivier in combinatie met veel neerslag de gebieden langs de rivier blank komen te liggen. 

De waterstand is vrij hoog, waardoor het spuien nog een tijdje zal voortduren. Santokhi geeft aan, dat wanneer het water door het spuien niet wordt losgelaten er een enorme kans is dat de dam in elkaar kan storten. “Als de dam in elkaar stort, dan ligt heel Suriname onder water. Er moet meer voorlichting en communicatie komen. NCCR, het clusterteam van ministers en de districtscommissarissen hebben de opdracht gekregen om te inventariseren wat schade is”, zegt president Santokhi. Het staatshoofd geeft aan dat de regering op dit moment doorgaat met het bieden van hulp en creëren van faciliteiten in Paramaribo en de gebieden waar de mensen terugtrekken voor opvang. Volgens de president komen alle logistieke en infrastructurele voorzieningen in orde om de mensen effectief hulp te kunnen bieden.

Global warming….

De regeringsleider stelt verder dat Suriname ook onderdeel is van een wereldprobleem, namelijk global warming. “Het klimaat en weer worden hierdoor beïnvloedt, waardoor wij in de verschillende landen andere omstandigheden krijgen. Wij moeten hierop inspelen en ons milieu beschermen”, aldus het staatshoofd. De president heeft geaccentueerd dat er breedvoerig gediscussieerd zal worden om met duurzame en structurele oplossingen te komen. Het beleidsonderdeel milieu staat hoog op agenda van de regering.

error: Kopiëren mag niet!