Teach Consciously gaat binnenkort van start met een ‘Nanny Opleiding’

Stichting Teach Consciously gaat in mei van start met een ‘Nanny Opleiding’. De opleidingen en trainingen van de stichting zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Teach Consciously legt zich voornamelijk toe op het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van opvoeden, leren en opleiden. 

De directrice van de stichting is Vandana Ramlal-Chander. Ramlal is tevens docent, trainer, coach en pedagoog. In gesprek met Dagblad Suriname legt zij uit waarom de stichting eraan heeft gedacht, om van start te gaan met een ‘nanny opleiding’. 

Een nanny vervult een belangrijke rol

Volgens Ramlal vervult een nanny een belangrijke rol in de opvoeding en het ontwikkelproces van kinderen. De kinderen zijn voor een groot deel van de dag aan een nanny toegewezen. Heden ten dage worden nanny’s zelfs in het gezin opgenomen, waar ze ook inwonen. Dat betekent dat zo een nanny belangrijke competenties moet bezitten, zegt Ramlal. Zo moet de nanny heel goed kunnen omgaan met kinderen, een goede band kunnen opbouwen met de kinderen en de kinderen in veel opzichten kunnen begeleiden en ondersteunen (opvoeden/ huiswerkbegeleiding/hygiëne).

Ramlal geeft aan, dat een nanny ook kennis moet hebben van de ontwikkeling van kinderen, zoals wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben en hoe ze moeten inspelen op de basisbehoefte van kinderen. Verder moeten zij ook in staat zijn om samen met de ouders een team te vormen rond het kind, want het kind staat centraal. 

Wat houdt de opleiding in?

Teach Consciously verzorgt deze opleiding, omdat na onderzoek bleek dat bepaalde nanny bureau’s, korte cursussen aanbieden, terwijl er echt een opleiding daarvoor nodig is, stelt Ramlal. 

In de opleiding wordt uitgegaan van een beroepsprofiel van een nanny. Via modulen zullen zij kennis en inzicht krijgen over het uitoefenen van het beroep. De 6 modules bestaan uit pedagogisch handelen, communiceren met het kind en ouders, kind en ontwikkeling, de professionele nanny, kind en zorg. In de opleiding zit ook een EHBO-training.

Nanny’s en ouders moeten samen voor veiligheid en balans zorgen

Als we terugblikken naar het verleden merken we, dat er eigenlijk nooit een nanny opleiding vereist was. Maar, waarom is die opleiding tegenwoordig wel nodig? Ramlal antwoordt, dat de opvoeding van kinderen tegenwoordig veel meer vereist. 

“Kinderen zijn nu in tegenstelling tot het verleden meer blootgesteld aan gevaren en opvoeders moeten alerter zijn. Nu is er veel invloed van social media en kinderen komen makkelijk in de verleiding om het verkeerde pad op te gaan, of om verslaafd te raken aan gamen en andere computerspelletjes. Van Nanny’s en ouders wordt verwacht, dat ze samen voor veiligheid en balans zorgen. Daarnaast leven we ook in een tijd waar kinderen de 21e-eeuwse vaardigheden moeten bezitten. Opvoeders moeten daar kennis van hebben.”

‘Nanny een beroep met een toekomst’

“Een nanny moet nu niet meer gezien worden als een oppas, maar het is een beroep met een toekomst, de nanny speelt een belangrijke rol in het gezin en draagt een grote verantwoordelijkheid”, aldus Ramlal.

SK

error: Kopiëren mag niet!