Gajadien (VHP) vraagt openbaarmaking alle uitgegeven grondbeschikkingen

Asiskumar Gajadien, VHP-fractieleider in de Nationale Assemblee, heeft in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om een overzicht en openbaarmaking van alle uitgegeven en ingetrokken percelen door het ministerie van Grond en Bosbeheer (GBB) vanaf 1 januari 2020 tot april 2022.

Het Assembleelid wijst erop, dat tijdens openbare vergaderingen van de Nationale Assemblee vaak gevraagd is om openbaarheid van handelingen c.q. de publicatieplicht ter voorkoming van favoritisme en corruptie. Hij zegt harde informatie binnen te hebben gekregen, dat enerzijds verschillende aanvragen binnen zeer korte termijn door het ministerie van GBB worden afgehandeld, terwijl anderzijds er enorme achterstanden zijn van burgers met betrekking tot aanvragen, verlengingen danwel overdrachten.

Indien elke burger of instantie gebruik maakt van zijn of haar rechtsmiddelen jegens de werkwijze van het ministerie van GBB, dan zal dit leiden tot enorme kosten van de staat. Gajadien vraagt aan de president hem zo omstandig mogelijk in te lichten over het beleid met betrekking tot gronduitgifte, de intrekking van reeds uitgegeven percelen en het verkrijgen van adviezen aan andere instanties daarbij. Hij vraagt zich af waarom bij de intrekking van percelen deze niet eerst gepubliceerd worden zoals bij wet is voorgeschreven.

Het schrijven van Gajadien aan de president is de nieuwste uiting van ontevredenheid binnen de VHP-fractie over het gronduitgiftebeleid van de regering. Het ministerie van GBB wordt beheerd door coalitiepartner ABOP. Het is publiekgeheim, dat de VHP dit ministerie graag onder haar beheer wil. Vorig jaar hebben alle 20 VHP-fractieleden in de Nationale Assemblee ook in een schrijven aan de president openlijk aangegeven, dat bij een eventuele reshuffling het ministerie van GBB onder VHP-beheer moet komen. De passage in de brief toen aan president Santhoki luidde als volgt: “Wanneer u onverwijld toch zou mogen besluiten de minister in casu te vervangen, vraagt de VHP fractie u dwingend dezen opengevallen vacature  te doen invullen met een voordracht van de VHP.” Toen speelde de kwestie rond de vervanging van de toenmalige GBB-minister Diana Pokie.

SS

error: Kopiëren mag niet!