Roy Bhikharie: “MinOWC probeert medewerker met mantel der liefde te bedekken”

In maart van dit jaar is tegen een functionaris van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) een klacht ingediend bij de leiding van het departement inzake seksueel molest op de werkvloer. Het ministerie gaf middels een persbericht aan, dat er aan de functionaris was gevraagd om de eer aan zichzelf te houden en de functie ter beschikking te stellen.

De redactie verneemt van het ministerie van OWC, dat de functionaris momenteel thuis zit. Tot zo ver het ministerie weet heeft het slachtoffer geen aangifte gedaan. Het onderzoek is nog gaande.

In een gesprek met Dagblad Suriname, geeft PVP-leider Roy Bhikharie zijn kijk op deze kwestie. Bhikharie: “Ik vind dat minOWC door haar beslissing de strafbare handelingen van een van haar medewerkers, die herhaaldelijk beticht zou zijn van seksueel molest, probeert met de mantel der liefde te bedekken. Als je kennis draagt van een strafbaar feit ben je verplicht het door te geven op basis van medeplichtigheid. Het ministerie zou toch gelijk de bevoegde instanties moeten inschakelen om een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze vermeende seksuele handelingen? Nu speelt ze een naïeve rechter.”

Bhikharie stelt, dat het begrijpelijk is dat soortgelijke slachtoffers angstig zijn voor vergeldingsacties, gegeven de situatie van toenemende armoede en onzekerheid. Daarom is het juist belangrijk, dat ouders en leidinggevenden een extra verantwoordelijkheid hebben. “Slachtoffers moeten niet het gevoel hebben of krijgen dat ze bij de duivel te biecht gaan. Vooral in het donkere licht van meerdere van deze seksuele beschuldigingen, zoals op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, en bij een grote bankinstelling, lijkt het alsof kapitaalkrachtigen en politiek-gelieerde personen een vrijbrief hebben om dames ongestraft  te versieren. Dit is machtsmisbruik als gevolg van klassenjustitie”, zegt Bhikharie.

Terwijl deze strafbare handelingen zich ongestraft voltrekken, worden wetten in de Assemblee behandeld over genderongelijkheid en seksueel molest op de werkvloer. “Belachelijker kan dat niet!”, stelt Bhikharie.

“Dat is mensonterende struisvogelpolitiek van de Assemblee op de koop toe. Het bevreemdt me verder, dat noch de regering, noch de Assemblee en noch het Openbaar Ministerie zich expliciet hierover uitlaat en ingrijpt. Ook de beroepsorganisaties, zoals die van advocaten, leerkrachten, ouders, het bedrijfsleven, de vakbeweging en de medici, laten het afweten. Ik weiger te geloven, dat er een samenzwering bestaat in de trias politica en dat alle vooraanstaande personen zich schuldig zouden maken aan seksueel geweld, want dan is het hek van de dam”, aldus Bhikharie.

SK

error: Kopiëren mag niet!