Je moet ze maar geloven

Onlangs is het ministerie van Financiën en Planning uitgekomen met een persbericht a la model ‘His Master’s Voice’ over het verloop van het afbetalen van schulden. Dit bericht verscheen in uw krant onder de titel: ‘Ministerie van Financiën en Planning: Vlot verloop herschikking schulden’.

“Geloof ons, alles komt wel goed”

Het was weer een van de vele berichten van de regering zonder  enige uitleg, waarin ze zegt, geloof ons, alles komt wel goed. Wat wij jaren hebben geleerd is, dat de laatsten die wij geloven politici zijn met hun verhalen zonder resultaat. Kijk maar na 45 jaar onafhankelijkheid wat het ons heeft gebracht.

Ze geven aan wie allemaal in het team zitten, zonder maar een van de super deskundigen bij naam te noemen. Dat zou ze direct onder een vergrootglas zetten, hoe deskundig ze zijn en wat hun prestaties zijn hun leven. Dus, maar geloven.

Lazard

Het ministerie maakte wel melding, dat het regeerteam wordt ondersteund door het Franse bureau Lazard. Maar, ze maakt helemaal geen melding van de kosten en of Lazard’s diensten oneindig zij, want zicht op een sluitende deal voor ons land is er nog lang niet.

Welk bedrag krijgen de Fransen en wat waren de concrete afspraken met ze? Lopen die kosten in de centen of aan het eind in de miljoenen Amerikaanse dollars? Zijn er brokers bij betrokken, die een brokers fee krijgen?

Wij hebben zeer nare ervaringen met onderhandelingsteams. Kijk maar naar die van Bouterse bij de exit besprekingen met Suralco, dat ons US$ 5 miljoen heeft gekost met nul resultaat en niemand kent tot heden de stand van zaken van zijn werk en waar de miljoenen precies naar zijn toe gegaan.

Oppenheimer…

Ten aanzien van Oppenheimer is alles nog even onduidelijk als toen ze begon.  Eerst was de eis een haircut van 70%, wat simpel gezegd een korting was op de schulden van 70%, dat een dom en onmogelijk voorstel was van Surinaamse kant. Daarna nooit weer iets van gehoord of ze het hebben geslikt of niet.  Als je niets hoor is het mislukt.

Nu komen ze met een ander voorstel met mooi gewichtig Engels woord: “Value Recovery Mechanism”. Komt er simpel op neer, dat de Oppenheimer schuldeisers betaald zullen worden uit de toekomstige olie opbrengsten. Ze komen weer met het korting verhaal.

Nergens vertellen ze ons, of de rente nog loopt, hoe hoog is dat opgelopen en wat het nieuw schuldenplafond is en waarom we het nieuwe voorstel zouden moeten accepteren als wij nog niet eens weten hoeveel olie er is gevonden. Doordenkend komt het erop neer, ze zijn geen stap vooruit gegaan na hun start.

Ook heeft men het door de regering Bouterse uitgemolken volk nooit verteld wie allemaal de tussenpersonen zijn geweest bij de miljoenen Opperheimer deal, en hoeveel miljoenen ze hebben gehad. Of zitten ze mogelijk ook weer in de kringen van de huidige regering, omdat je met geld kopen en krijgen nu eenmaal veel gedaan krijgt.

Paris Club

De “Paris Club” wordt gevormd door een groep landen die bemiddelt tussen landen die de aan hun verstrekte kredieten niet kunnen terugbetalen. Hierin komt men met een leuk verhaal, dat de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking  op 22 maart een zeer positieve bespreking hebben gehad. Verder komen ze niet. Dus hol en vaag.

Wat wij wel weten en wat ze niet zeggen is, dat landen die een verzoek doen eerst moeten bewijzen dat ze hun economie en andere zaken in orde hebben alvorens men je op de agenda zet. Zie het voorbeeld van ons buurland Guyana dat niet minder dan 10 jaar erover heeft gedaan voor ze deels kwijtschelding hebben gehad. Waarom zouden ze ons een voorkeursbehandeling moeten geven?

China en India

China en India zijn de twee grootste bilaterale schuldeisers van Suriname. Aan hen zijn herstructureringsvoorstellen aangeboden die nu in studie zijn. Dit zegt het ministerie van Financiën en Planning in haar persbericht. Kortom, weer niets. De policy van China kennende gaan ze zelfs nog meer lenen aan ons als wij ze vragen. Het land staat bekend om haar ‘debt trap’ leningen, waaruit landen niet meer kunnen komen. Zo overheersen ze economieën van landen zonder ook maar een schot gelost te hebben. Zie de vele voorbeelden in Afrika en het failliete Sri Lanka.

Wat India aangaat, dat land is flexibeler naar ons land toe gezien de grote groep van Indiase diaspora in Suriname en in Nederland. De president van India heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Suriname het belang onderstreept, en ook tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland afgelopen dagen. India heeft geen ‘debt trap’ model alla china. Ze stelt leningen en kennis ter beschikking en exporten haar burgers niet naar de landen, wat China wel doet.

Wat het overige betreft inzake lokale schuldeisers, groene focus en IMF kom ik in een ander artikel op terug. Ik wil wel vermelden, dat de schulden, waarmee het land zit, zijn gemaakt door de regering Bouterse met een ongekende mate van corruptie.

Ik beoog met mijn mening de huidige regering een hart onder de riem  te steken, maar haar ook erop te wijzen om niet met onzinnige nietszeggende verhalen uit te komen.

Men moet niet denken dat die worden geloofd, het zijn inhoudsloze berichten zonder enige diepgang. Als je niets te zeggen hebt, hou dan liever je mond.

P.G.S. Vantriëst

error: Kopiëren mag niet!