Outdoor gym Commewijne ter verhoging van de productie in het land….

Het is zo langzamerhand algemeen bekend dat president Chandrikapersad Santokhi graag leiding geeft aan een land met gezonde inwoners. Het begrip ‘healthy lifestyle’ ligt op het puntje van de tong van de president. Hij grijpt dan ook iedere gelegenheid aan om een gezonde leefstijl op zijn manier te promoten, vooral door zijn gezicht te laten zien bij allerlei uiteenlopende sport gerelateerde activiteiten. 

Maar, de president hinkt met zijn gezonde leefstijl wel op drie beleids benen. Ten eerste dus het beleid gericht op het stimuleren en motiveren van een welhaast tot een cliché verworden gezonde leefstijl. Ten tweede, beleid dat moet resulteren in minder ziekenhuisopnames, daling van het medicijngebruik en dus en vooral een verminderde druk op- en kosten in de gezondheidszorg. Begrijpelijk, om een gezonde leefstijl te linken aan de gezondheidszorg. Maar, op de achtergrond speelt een belangrijker beleid, en dat is het stimuleren en motiveren van de productie in het land. Immers, de president heeft er heilig vertrouwen in, dat het een verband houdt met het ander. 

‘Healthy lifestyle’ en productie parallelle begrippen 

Het lijkt er op dat een gezonde ‘lifestyle’ enkel en alleen wordt gepromoot in de hoop en verwachting dat daardoor parallel de productie kan worden verhoogd.

Alsof iedereen die gezond leeft automatisch ook kan bijdragen aan de productie van het land. Natuurlijk is dat niet zo, een misconceptie. 

Het verband leggen tussen een gezonde leefstijl en productie is te gemakkelijk, te kort door de bocht. De president zou meer de nadruk moeten leggen op het feit dat een gezonde leefstijl in de eerste plaats iets persoonlijks is. Iemand houdt er een gezonde leefstijl op na om gezond te zijn, om zich goed en lekker te voelen. Geen enkel weldenkend mens denkt bij het nastreven van een gezonde leefstijl: ‘kom ik ga gezond leven om de productie van mijn land eens te stimuleren’.

‘Healthy lifestyle unit’

Deze week was het weer raak. Weer werd een gezonde leefstijl door president Santokhi in verband gebracht met de productie van het land.

Hij nam in Commewijne een heuse ‘outdoor gym’ in gebruik, ofwel een openlucht gym waar iedereen zich vrij kan bewegen, een beetje kan sporten, een beetje de benen kan strekken en in de beleving van de president werken aan een gezonde leefstijl.

Deze zogenaamde buitensport locatie moet worden gezien in het streven van de regering om in vele buurten een ‘healthy lifestyle unit’ te hebben, zo schreef althans een niet altijd duidelijke en onvolledige Communicatie Dienst Suriname, CDS, in een persbericht.

‘Overtollige ambtenaren’?

Het is de bedoeling dat deze units “bemenst worden door overtollige ambtenaren die op basis van selectie en vrijwilligheid getraind zullen worden”. Overtollige ambtenaren?? Wat hebben die te maken met de outdoor gym in Commewijne? Wat hebben ‘healthy lifestyle units’ te maken met deze gym? Begrijpt de CDS wel het verschil tussen een outdoor gym en een ‘healthy lifestyle unit’? 

Bewoners van Commewijne gaan echt niet even sportief doen in een gezonde leefstijl unit, maar in een buitensport locatie. De ‘gym’ is keurig omheind met een hekwerk. 

Speeltuin…

Overigens, heeft deze ‘gym’ veel weg van een speeltuin, waar de sportieveling onder andere gewoon even kan schommelen. In hoeverre dat bijdraagt aan een gezonde leefstijl…..?

“Gezonde personen betekent meer productie”

President Santokhi zei bij de ingebruikname van de buitenlucht gym onder andere: “We moeten een andere levenshouding gaan aannemen; een healthy lifestyle door meer te bewegen. Door goede voeding en voorlichting kunnen gezinnen en personen beter begeleid worden.” “Gezonde personen vormen een gezonde gemeenschap en dat betekent meer productie”, stelde het staatshoofd tot slot en daarmee kwam de aap uit de mouw. 

‘Healthy lifestyle’ cliché 

De regering wil, dat mensen gezond leven, vooral en met name in de hoop, dat die mensen in gezonde toestand hun steentjes kunnen gaan bijdragen aan de productie van het land. Dat is echter onomstotelijk ijdele hoop.

De woorden ‘productie’ en ‘produceren’ zijn tegenwoordig in bijna alle toespraken van de president en bewindslieden te horen, letterlijk en tussen de gesproken woorden door. Maar, al worden die woorden honderdduizend keren gesproken bij allerlei activiteiten, die eigen lokale grootschalige productie komt maar niet van de grond en geen enkele ‘healthy lifestyle’ zal daar ook maar enig steentje aan kunnen bijdragen.

Een droom 

De regering zal eerst de mogelijkheden moeten creëren waardoor bedrijven en personen in staat kunnen worden gesteld om daadwerkelijk eigen producten en goederen te gaan produceren. Een regering kan niet eigen productie stimuleren door burgers te motiveren er een gezonde leefstijl op na te houden. Dat is geen beleid, dat is een droom.

PK

error: Kopiëren mag niet!