Wijlen malata Marcel Meyer had veel in zijn mars

Groot Officier in de Ere-orde van de Gele Ster ir. Marcel André Meyer (1944-2022) is op 29 maart overleden. Zijn familie, vrienden en bekenden zijn onder de indruk. Zijn heengaan heeft velen stil gemaakt. Hij zal op 7 april de laatste eer worden bewezen in de Centrum Kerk.

Getuigenis

Leeftijdsgenoten, vrienden en bekenden moesten even bekomen van de onverwachte gebeurtenis voordat er werd gesproken: “Marcel was een kei in zijn vak, een genie. Had een gezond verstand en een flexibele geest die inventief en origineel dacht. Het oplossen van problemen was zijn ding.  Zijn levensloop toont aan, dat hij de onderscheiding van Grootofficier in de Ere-orde van de Gele Ster, de hoogste Surinaamse orde van verdienste, meer dan waard is.”

Sociale vaardigheid

“Wist om te gaan met conflicten en die op te lossen. Liep op zijn tenen door Surinaamse porseleinkast. Hij bezat aangeboren vaardigheden die betrekking hebben op de omgang en communicatie met anderen voor een goede samenwerking.”

Vlekkeloos

“Meyer zette zich op verantwoordelijke wijze in voor de economische- en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname. Bedreef maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Heeft Suriname wijs gediend gedurende de militaire dictatuur en is er zonder schandvlek doorheen gekomen. Er zijn geen wanklanken over hem te horen. Handelde volgens de staatsvorm die het recht als hoogste gezag handhaaft.”

Levensloop

“Marcel studeerde nadat hij de Algemene Middelbare School had doorlopen civiele techniek aan de Technische Hogeschool Delft.  Zijn 50-jarige carrière in de weg- en waterbouwkunde begon hij bij Sunecon, het eerste raadgevend ingenieursbureau in Suriname. Is medeoprichter en jarenlang bestuurslid van de Orde van Raadgevend Ingenieursbureaus in Suriname (ORIS). Beschreef de civiele infrastructuur van Suriname in een tweedelig boek.” “Bouwen aan de Wilde Kust.”

Wonderkind?

“Gedurende ruim 30 jaar was hij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (SVB) en werd geëerd als erevoorzitter van deze bedrijvenorganisatie. Heeft sporen verdiend als president van de Caribbean Employers Confederation. Was betrokken bij de oprichting van het Natuur Technisch Instituut, de Technische Faculteit van de Universiteit van Suriname en het Polytechnisch College. De Anton de Kom Universiteit van Suriname verleende hem een eredoctoraat in de technologische wetenschappen “

Veelzijdig

“Fungeerde jaren als Honorair Consul van Noorwegen in Suriname, secretaris-generaal van het Surinaams Olympisch Comité. Het voorzitterschap van de Surinaamse Atletiek Bond, goodwill ambassador van de Suriname Conservation Foundation behoren tot zijn verdiensten en ga zo maar door.”

Gado gi

“Marcel heeft niets toegeworpen gekregen. Hij heeft zich door hard werken opgewerkt. Het is duidelijk dat hij eigenschappen, speciaal vermogen en talent bezat. Maar waar heeft hij deze bijzondere aanleg vandaan? Van zijn intelligentie? Van de omstandigheden en milieu waarin hij opgroeide? Van zijn voorouders?  Gaat het om voorrecht? Een gave van God?”

Malata

Een buurvriend uit zijn kinderjaren aan de Gongrijpstraat dolde met deze vragen: “De bijzondere aanleg dankt hij aan zijn etniciteit. Het zit hem in het bloed. Hij is van gemengd bloed. Door zijn aderen stroomde het bloed van meerdere bevolkingsgroepen. Hierdoor werd de intelligentie, de wijsheid, kortom alle goede eigenschappen van deze volkeren in de mulat bijeengebracht.”

Stamboom

“Meyer was actief betrokken bij de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SGS) die zich bezighoudt met de Surinaamse familiegeschiedenis door aan stamboomonderzoek te doen. Om inzicht in zijn afkomst te krijgen moet er een duik worden genomen in de geschiedenis van Suriname en geklommen in zijn stamboom.”

Nationalistisch ontluikend Suriname

“De mulat Meyer werd onder het gesternte van een nationalistisch ontluikend Suriname geboren. De Tweede Wereldoorlog liep teneinde. Nederland was bezet door de Duitsers. Suriname was door de oorlog afgesneden van toevoer en afvoer routes. Nederland kon haar gezag in Suriname niet naar behoren uitoefenen. Nationalistische stromingen traden op de voorgrond. Er was verzet tegen de autoritaire gouverneur Johannes Kielstra. De roep naar zelfbestuur werd luider.”

Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden

“In bepaalde kring kwam de gedachte op om de macht middels een staatsgreep over te nemen. De bezetting van Nederland bood die gelegenheid. Killinger liep tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog al met staatsgreep ideeën rond. Het complot van Simon Saches koerste die richting op. Na de oorlog kwam de instelling van het ‘Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden’ waarin de gelijkwaardigheid van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen werd geformuleerd.”

Spannende tijd

“Marcel heeft de oorlog niet persoonlijk meegemaakt. Hij groeide in de jaren vijftig op en werd gevormd door de naoorlogse omstandigheden en de sfeer in Suriname. Het was een spannende tijd. In deze periode bereikte de maatschappelijke culturele opkomst van de verschillende bevolkingsgroepen een hoogtepunt.”

Grote idealen

“Het was een tijdperk van grote idealen, maar ook van haat en nijd. Het Algemeen Kiesrecht was in de maak. De mulatten, de bevolkingsklasse waartoe Meyer behoorde deden er alles aan om hun positie de consolideren. Er kwam uit deze hoek fel verzet tegen het Algemeen Kiesrecht. Daar leerde Marcel bewust en onbewust van.”

Nieuwe elite

“In Suriname is het meerdere keren voorgekomen, dat een nieuwe elite het roer overnam. In de zeventiende en de achttiende eeuw werd de elite uitgemaakt door de gouverneur en zijn staf. De plantage-eigenaren vormden de eigenlijke sociale bovenlaag. Dit omdat de gouverneur en de ambtenaren geen klasse maar een apparaat waren. De eigenaren van de kolonie verenigd in de Geoctrooieerde Sociëteit zaten in Europa.”

Mulatten

“De oorsprong van de mulatten wortelt diep in de koloniale tijd. In zeventiende en achttiende eeuw ontstond er door vermenging bloedverwantschap tussen de Afrikanen, Europeanen en Inheemsen. In Paramaribo vormden zij een klasse van ambachtslieden, handelaren in snuisterijen, tabak en drank. In de negentiende en de twintigste eeuw klommen zij op in het koloniale bestuursapparaat.”

Hoogtepunt

“De opkomst van de mulatten kwam na de afschaffing van de slavernij en de aftakeling van de blanke alleenheerschappij goed opgang. Bereikte in de eerste helft van de twintigste eeuw een hoogtepunt om direct daarna abrupt afgekapt te worden door de politieke emancipatie van andere bevolkingsgroepen.”

Bescherming

“Na de Tweede Wereldoorlog kwam de doorbraak van de creolen, hindostanen, en de Javanen. Het zinde de mulatten niet, dat gouverneur Johannes Coenraad Kielstra merendeels Aziaten benoemde in staatsorganen. De kwesties van de Aziatische Huwelijksrecht en de Oost Indische districtscommissarissen deden veel stof opwaaien.”

Interactie

“Suriname is een jong volk van immigranten uit verschillende delen van de wereld. Hierdoor tellen culturele en etnische factoren bijzonder mee. Het is eenieder duidelijk, dat de integratie van de bevolkingsgroepen essentieel is voor het heden en toekomst van Suriname. Integratie is geen toverformule, maar en psychologisch, sociologisch en biologische interactie.”

Integratie

“De integratie vindt op vele fronten plaats. Over het algemeen kan gezegd worden, dat deze sterker is in stedelijke centra dan in het binnenland. En dat het intensiever is in de ‘hogere klasse’. De integratie van het Surinaamse volk verloopt minder op het niveau van arbeiders landbouwers, dan via de opkomst van de respectievelijke etnische elites die worden opgenomen in de oudere mulattenelite”. Tot zover bijeengebrachte gedachten over de mulat Meyer.”

HD

error: Kopiëren mag niet!