Vandaag rijstoverleg in Paramaribo

Vandaag, dinsdag 5 april, zal een rijstoverleg plaatsvinden in Paramaribo. Dit zal moeten resulteren in de instelling van een overlegorgaan waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de rijstexporteurs, de padieproducenten en de overheid. In dit overlegorgaan zullen de meest brandende vraagstukken in de rijstsector worden besproken en structurele oplossingen daarvoor worden aangedragen.

Dit rijstoverleg was vorige week donderdag aangekondigd door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Ramdin stond aan het hoofd van een ministeriële delegatie die vorige week donderdag een spoedoverleg had in Nickerie met vertegenwoordigers van rijstverwerkers/exporteurs en padieproducenten. Aanleiding daartoe was de grote onrust onder padieboeren over de lage padieopkoopprijs. Dit is dan ook een heet hangijzer bij het rijstoverleg vandaag. Padieboeren vinden dat ze voor hun padie een prijs moeten krijgen van rond de SRD 570 per baal van 79 kilogram.

De rijstverwerkers/exporteurs daarentegen zeggen dat ze niet meer kunnen betalen dan SRD 425.  Zij voeren aan, dat bij het opkopen van padie rekening moet worden gehouden met de prijs van rijst op de wereldmarkt. Ze moeten hun rijst op de exportmarkt ook kwijt kunnen. Volgens hen is de concurrentie op de exportmarkt niet eenvoudig.

Concurrerende prijs

Moennia Ramadhin, voorzitter van de rijstverwerkersvereniging geeft aan, dat met de prijs die de boeren vragen de rijst niet verkocht zal kunnen worden op de exportmarkt. Hij haalt het voorbeeld aan van Thailand dat nu rijst verkoopt aan Haïti tegen een prijs van US$ 505 per ton. Met de padieopkoopprijs die de boeren vragen kan hiertegen niet geconcurreerd worden. Vooral van rijst uit Guyana ondervinden de rijstverwerkers/exporteurs geduchte concurrentie. Guyana produceert volgens hem 20 maal de hoeveelheid rijst die Suriname produceert.

Volgens Ramadhin is de situatie thans zo, dat Surinaamse rijst pas op de exportmarkt kan worden verkocht wanneer Guyana uitverkocht is. De huidige padieopkoopprijs in Guyana ligt rond de US$ 17 per baal. Dat komt neer op ongeveer SRD 350 per baal. De prijs van SRD 425 voor een baal padie die de Surinaamse rijstverwerkers/exporteurs thans aanbieden, is volgens Ramadhin één waarvoor de Surinaamse rijstexporteurs nog een markt kunnen vinden. Volgens hem zitten de rijstverwerkers bovendien nog met voorraden padie van de vorige oogst in hun schuren. Die hebben ze vorig seizoen nog opgekocht voor rond de SRD 500 voor een baal. Op basis van die opkoopprijs kan niet geconcurreerd worden op de exportmarkt.

Padieboeren in Nickerie kijken vol verwachting naar het resultaat van het rijstoverleg vandaag. Waar het bij de boer nu om te doen is, dat ze een prijs voor hun padie krijgen die lonend is. Anders komen ze met grote schulden te zitten. Afgezien daarvan zal dat ook betekenen, dat er minder zal kunnen worden ingezaaid in het komend seizoen.

SS  

error: Kopiëren mag niet!