“Protestactie Sherwin Valies was een grote flop”

De protestactie van Sherwin Valies op zaterdag 2 april op het Bronsplein in Paramaribo is een grote flop geworden. Dit geven leden van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (BvL/ALS) aan. Volgens de leden is er geen gehoor gegeven door leerkrachten aan de oproep van Valies. Van de ongeveer 12.000 leerkrachten zijn maar zo’n 18 komen opdagen. Dat is volgens hen nog geen 1% van het onderwijskorps.

“Dubbele agenda en geen draagvlak Valies”

“Zijn agenda was duidelijk en blijkbaar hadden leerkrachten zijn dubbele agenda al door. Betekent dit dat de oproep nep was of hebben de leerkrachten die hem ondersteunden hem verraden? Hij heeft duidelijk geen draagvlak. De agenda van Sherwin Valies was vanaf zijn oproep duidelijk, een aanval op de voorzitster van BvL/ALS. Vanaf zijn oproep kreeg hij weinig respons en dat is dus ook gebleken aan de zeer slechte opkomst”, aldus de leden.

“Problemen al decennia lang bekend, geen sportveld of Bronsplein nodig”

Volgens de leden zijn de problemen die Valies aanhaalt al decennia lang bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur  bekend. “Toen hij de zeer slechte opkomst zag, realiseerde hij zich al gauw dat hij in de steek was gelaten door zijn ondersteuners en daardoor geen draagvlak had. Hij veranderde zijn actiemodel en besloot een document samen te stellen met problemen rakende het onderwijs ten behoeve van het ministerie van Onderwijs. Die problemen  zouden ook via de onderwijsbonden of via de school of via een mail door gekanaliseerd kunnen worden naar de werkgever. Daarvoor heb je echt geen sportveld  of Bronsplein nodig.”

“Problemen worden langzamerhand aangepakt”

Reshma Mangre, voorzitster van de BvL/ALS zegt, dat de door Valies aangehaalde problemen reeds jarenlang spelen. Zij geeft verder aan, dat de werkgever bekend is met deze problemen en dat de verschillende onderwijsbonden, en zeker de BvL en ALS, hard aan de weg timmeren voor een oplossing. “Het is geen makkelijke strijd, maar zaken worden langzamerhand aangepakt. Problemen hoeven niet via de vakbond alleen, maar kunnen ook door de leiding van de school doorgeleid worden naar de werkgever. Het verzamelen op Bronsplein om problemen aan te horen en die dan door te geven aan het ministerie is naar mijn inziens het nahouden van een dubbele agenda door Valies.”

Mangre op regelmatige basis in overleg met het ministerie en leden

Mangre stelt, dat Valies geen gesprekspartner van de minister van Onderwijs noch van de regering is. Zij geeft verder aan, dat Valies de afgelopen week de aanval op haar heeft geopend als voorzitster van de BvL en ALS. Naar haar zeggen is zij op regelmatige basis in overleg met haar leden en het ministerie om de problemen op te lossen. “De uitbetaling van de overuren was een heet hangijzer. Met veel inspanning en overleg met de werkgever hebben de leraren hun overuren eind maart ontvangen. Een klein deel van wie de lijsten laat zijn ingeleverd, ontvangen eind april. Daarnaast is er consensus bereikt met betrekking tot de secundaire voorzieningen waaronder klasse ligging, verhoging briltoelage en tandheelkundige behandeling.”

Mangre en bestuur staan open voor dialoog

De voorzitster geeft ook aan, dat zij en haar bestuur altijd open staan voor dialoog. Zij meent dat de leraren die lid zijn van de organisatie de procedure en werkwijzen van de bond kennen. “Als voorzitster van de BvL en ALS zal ik mij ten alle tijde blijven inzetten voor de positieverbetering en werkomstandigheden van de leraren”, aldus Mangre.

SK

error: Kopiëren mag niet!