“Boeren kunnen goedkoop kapitaal lenen om te investeren in agrarische sector”

Boeren kunnen goedkoop kapitaal lenen om te kunnen investeren in de agrarische sector, in het bijzonder voor de rijstsector. In een radio bel- en vraagprogramma ging president Chandrikapersad Santokhi maandag in op het NOFA-fonds.

30 miljoen Amerikaanse dollar in NOFA voor rijstsector Nickerie

Het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) is een fonds voor de agrarische sector dat een aantal weken geleden is goedgekeurd in het parlement. Er zal veel geld in worden gestoken zodat boeren goedkoop kapitaal kunnen lenen om te investeren in de agrarische sector. Hieruit is 30 miljoen Amerikaanse dollar gereserveerd voor de rijstsector in Nickerie. Onder andere dient dit te worden geïnvesteerd in pompen, polders, lozingen en waterschappen en het creëren van nieuwe arealen voor de rijstbouw ten behoeve van de rijstproductie in Suriname. 

De registratie met betrekking tot dit fonds zal plaatsvinden in het kantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te Nickerie. De minister van LVV zal hierover nog bekendheid en richtlijnen geven aan de gemeenschap.

Naast NOFA komt er binnenkort ook een productiefonds waar ondernemers ook goedkoop kapitaal kunnen lenen om te investeren in hun bedrijf. Het Klein en Middelgrote Ondernemingen fonds (KMO) is gericht op kleine en middelgrote bedrijven en startende ondernemers die behalve steun ook begeleiding kunnen ontvangen. De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) is er voor jonge, onwetende ondernemers die hen technische en financiële bijstand zal verlenen. Kortom, er zal flink worden geïnvesteerd in de productie en agrarische sector.

Rijstoverleg met president Santokhi

President Santokhi ontvangt vandaag, dinsdag 5 april, molenaars, verbouwers en rijstboeren uit Nickerie. Tijdens deze ontmoeting zal onder andere de padieprijs aan de orde komen alsook het creëren van een platform. De prijzen van rijstproducten zullen binnen dit platform bepaald moeten gaan worden. 

error: Kopiëren mag niet!