RKBO-RCPR project: Elke RKBO-school in binnenland krijgt laptop met memory stick

De leerkrachten van groep 8 van de 25 RKBO scholen in het binnenland zullen binnenkort beschikken over een laptop met bijbehorende rekeninstructie video’s. Dit ter ondersteuning van de leerkracht tijdens de rekenles.

Tijdens een feestelijke Rotary bijeenkomst in het Waaggebouw in Paramaribo zijn donderdag 31 maart door Margriet Nouh-Chaia, de president van de Rotary Club Paramaribo en Residence (RCPR), de nodige attributen horende bij uitvoering van dit project overhandigd aan de waarnemend directeur van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) Annie Baynath Panday. Dat houdt in, dat elke school in het binnenland van het RKBO een laptop krijgt met een bijbehorende memory stick waarin opgeslagen 27 video’s (rekenlessen) zijn opgeslagen.

Naast het onderwijs deel heeft de RCPR 25 memory sticks ter beschikking gesteld. Met behulp van donateurs is het RKBO erin geslaagd om de 25 scholen in het binnenland elk te accommoderen met een laptop. Hierna zal het tweede deel van het project in uitvoering worden gebracht om de overige RKBO-scholen landelijk ook te voorzien van een laptop met bijhorende rekeninstructie video’s.

De Rotary Club of Paramaribo Residence heeft in 2018 bewust gekozen voor een duurzaam rekenproject daar zij zeer bezorgd was over het rekenonderwijs in Suriname. Na diverse gesprekken en toetsresultaten die zijn geëvalueerd met de leiding van het RKBO, bleek dat er een grote behoefte bestond aan bijscholing van de leerkracht in het vak rekenen.

De Rotary, die als doelstelling heeft gemeenschapsprojecten te ondersteunen, voelde zich medeverantwoordelijk en wilde hieraan een effectieve een bijdrage leveren.

Het project “Verhoging Reken didactische vaardigheden bij de RKBO GLO – leerkracht” werd toen, onder leiding van Rotarian Ewald Levens – oud reken/wiskunde docent, opgestart. Daarbij had hij de steun van de RKBO- rekenwerkgroep die ook de trainingen heeft ondergaan. Tot en met 2020 zijn er 69 leerkrachten van het basisonderwijs getraind.

Jammer genoeg werd het traject van fysieke training abrupt onderbroken door de Covid-pandemie. Het RKBO wilde echter haar leerkrachten blijven bijscholen en benaderde RCPR met het initiatief om samen met de Rotary Club de trainingen om te zetten naar instructievideo’s.

In de beschikbare video is vervat de instructie aan de leerkracht hoe een gegeven rekendomein didactisch aangepakt dient te worden. Een noodzakelijke voorwaarde is wel, dat de leerkracht de leerstof moet beheersen en de opbouw van de les in de gaten houdt. In de totaal uitgebrachte 27 instructievideo’s zijn de volgende rekendomeinen opgenomen: breuken, decimale getallen, procenten, Inkoop/verkoop/winst en verlies. Meten (lengtematen, oppervlakte maten, gewichtsmaten en inhoudsmaten) verhoudingen (schaal) en wegsommen.

Naast de instructievideo’s beschikt de leerkracht ter ondersteuning ook over een instructie hand-out. In deze hand-out is stapsgewijs voor de leerkracht opgenomen hoe zo een rekenles eruit moet zien voor optimaal succes.De instructievideo’s zijn een fantastische ‘tool’ waarop de leerkracht zo vaak als nodig kan terugvallen bij de voorbereiding op rekenles.

De Rotary Club kijkt vol verwachting uit naar de komende resultaten die geboekt zullen worden op de RKBO-scholen in het binnenland. Dit project, waar drie en een half jaar lang heel veel tijd, energie en sponsoring in is gestopt door de Rotarians, en de werkgroep van leerkrachten, zal na evaluatie hopelijk op nationaal gebied een goede ondersteuning voor alle leerkrachten van leerjaar 8 kunnen zijn. Wij hopen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hierbij als goede en betrokken partner zal meedoen, aldus de Rotary Club Paramaribo zaterdag 2 april in een persbericht.

error: Kopiëren mag niet!