Surinaamse zangvolgelcultuur tussen 1908-2018 vastgelegd in een boek

Bij uitgeverij Harry Boedjawan Foundation verscheen op 31 maart het boek ‘Een beschrijving van de Surinaamse zangvogelcultuur 1908 – 2018 – Ruim 110 jaar cultuur en 55 jaar sportgebeuren -‘.

Al meer dan 100 jaar wordt het Surinaamse straatbeeld gekenmerkt door vogelliefhebbers, die wandelen met hun vogel. Historisch gezien zijn vogels als natuurproduct reeds eeuwen bekend in Suriname, maar als cultuurproduct komen zij voor het eerst in beeld in het eerste decennium van de 20e eeuw. De zangvogelcultuur en -sport zoals die die in Suriname alom bekend is daar ontstaan; authentiek Surinaams en behoort tot het Surinaams immaterieel cultureel erfgoed. Voor zover bekend is de kooizangvogelsport het enige cultuurproduct waarbij alle groepen van de Surinaamse samenleving betrokken zijn.

Hoe heeft deze cultuur zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld? Er is in deze periode veel positieve aandacht geweest voor de zangvogelsport en -cultuur. Helaas zijn er ook negatieve kanten, zoals het uitsterven van vogelsoorten in de natuur als gevolg van overbejaging en smokkelhandel.

Voor bescherming van deze cultuur is het vereist, dat de natuur en dus de vogels behouden blijven. Bescherming en behoud van natuur is niet ter discussie, maar een noodzaak. De vogel in de natuur moet er eerst zijn, daarna volgt behoud van cultuur.

De zangvogelcultuur is volgens verschillende internationale rapporten de grootste oorzaak van uitroeiing van de zangvogels in onze natuur. Voor het behoud van dit unieke Surinaamse cultuuraspect is het van belang dat er meer interesse, liefde en milieu- en cultuurbesef komt.

Dit boek is een studie naar het ontstaan, de ontwikkeling en de verschillende aspecten van de zangvogelcultuur in ons land. Hierbij is niet alleen gebruikgemaakt van eeuwenoude bronnen maar bovenal zijn de cultuurdragers zelf aan het woord gelaten. Dit bood een unieke kans om de geschiedenis vast te leggen vanuit een Surinaams perspectief. De hoop is dat dit boek een bijdrage kan leveren aan de bescherming van de natuur en het voortbestaan van de cultuur. Verandering en verbetering zijn duurzaam als ze op historisch besef gebaseerd zijn.

HB-Foundation. ISBN 978-99914-2-026-0. 292 pagina’s. Auteur: Roekmienie Sewradj-Debipersad. De Harry Boedjawan Foundation geeft eigen werken en pennenvruchten van derden uit. Eerder verscheen bij de Foundation het boek: ‘De Man van Aluminium’, over de bauxietindustrie en het werk van gewezen Suralco directeur mr. Henk Ramdin. De Harry Boedjawan Foundation zet zich in om populaire wetenschappelijke boeken te produceren en uit te geven waarin de geschiedenis van vooral het Surinaamse ondernemerschap en sport zijn vastgelegd.

(Bron foto: surinaamsevogels.nl)

error: Kopiëren mag niet!