Ramadan-boodschap BEP: Vastenmaand, bezinningsmaand

De vastenmaand van de Moslim broeders en zusters is begonnen. De boodschappers van God, de profeten, de zieners, de Schriftgeleerden, allen wijzen op de waarde van het periodieke vasten, om het lichaam, de ziel en geest te ontlasten, reinigen, verheffen, versterken en te bekwamen. Want door bezinning en zelfreflectie worden de geboden van God en de natuur die Hij geschapen heeft in herinnering gebracht.

Wees respectvol en liefdevol tegenover al wat leeft. Zorg goed voor uzelf en de uwen. Vertel geen leugens, houdt uw woord, wees ijverig, eerlijk, meewerkend en behulpzaam. Gedenk de armen, weduwen en wezen. 

De vastenmaand is een bezinningsmaand waarin ook liefdadigheid tot uitdrukking wordt gebracht. Suriname is gezegend met een multiculturele en multireligieuze samenleving.

Religie van waaruit onze universele menselijke waarden en normen, mensenrechten en – plichten voortspruiten zodat onze samenleving geordend kan zijn om het beste uit onszelf te halen en er het beste van te maken in een prettig, mooi en vruchtbaar land. Voorwaar een nobele taak voor alle politieke, maatschappelijke, economische en religieuze leiders.

De partij BEP, Broederschap en Eenheid in de Politiek, wenst u allen maar in het bijzonder de Moslim broeders en zusters een succesvolle en gezegende Ramadan toe.

BEP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!