NDP- en BEP-fractie willen met spoed vergadering Assemblee over kwestie dienstreis Gabon Assembleevoorzitter Bee

De fracties van de NDP en BEP in De Nationale Assemblee (DNA) hebben vrijdag 1 april in een brief aan Assembleevoorzitter Marinus Bee om een spoedvergadering gevraagd, doch zeker binnen een week, over de kwestie dienstreis Gabon van Bee.

Beide fracties stellen in hun brief, dat de kosten voor de reis naar en het verblijf in dat West-Afrikaanse land van 12-20 maart – onder de vlag overigens van de non-gouvernementele organisatie Conservation International Suriname (CI-S) -, “ten laste zijn gelegd van de financiele middelen van DNA”. “Vermeldenswaard is”, aldus de twee oppositionele fracties in het parlement, “dat hierover geen parlementair besluit is genomen en derhalve de middelen van DNA voor de delegatieleden onrechtmatig zijn besteed en daarmede mogelijk dwingende bepalingen in het Reglement van Orde voor DNA en Anti-Corruptiewet zijn geschonden.”

De BEP- en NDP-fractie stellen het ook “bedenkelijk” te vinden, “dat uitgerekend de voorzitter van DNA de geldende regels, procedures en gebruikelijke conventies van het hoogste college van staat heeft omzeild”. “Deze ontwikkeling is afkeurenswaardig en wordt met klem verworpen.”

Het is, aldus de beide fracties, juist de verantwoordelijkheid van de Assemblee om erop toe te zien dat die regels, procedures en conventies in acht worden genomen en worden nageleefd. 

Om helderheid te krijgen omtrent de financiële gang van zaken rond de dienstreis van onder andere Assembleevoorzitter Marinus Bee, willen de NDP- en BEP-fractie dat Bee zo snel mogelijk verantwoording komt afleggen in de Assemblee. Ook willen zij “alle relevante documentatie met betrekking tot deze kwestie’ ontvangen.

In een brief van 17 maart aan de waarnemend-voorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, uitten de fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, en van de BEP, Ronny Asabina, zich al kritisch over de gang van zaken rond het bezoek van Assembleevoorzitter Marinus Bee en ABOP-Assembleelid Josafat Kanape in een delegatie van Conservation International Suriname aan het West-Afrikaanse land Gabon. In de delegatie waren ook aanwezig de ministers Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer en Gracia Samuel van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Parmessar en Asabina waren verrast, dat de Assemblee vooraf niet was geïnformeerd over de samenstelling van de delegatie en wilden weten hoeveel het parlement financieel heeft moeten bijdragen aan de delegatie. Ook stelden zij het te betreuren, dat er in de delegatie geen oppositieleden waren vertegenwoordigd.

Overigens had Conservation International Suriname al op 17 februari een brief aan de Assemblee gericht, via voorzitter Bee, waarin de organisatie onder andere mededeelde, dat de reis- en verblijfkosten “zullen worden gedragen door CIS”.

PK

error: Kopiëren mag niet!