Overzicht CBB van kosten en boetes bij aanvraag eID-kaart

De ID-kaartenwet 2018 werd in 2018 door de Assemblee aangenomen en deze trad in werking op 14 maart 2019. Ida Gonsalves Jardin de Ponte, coördinatrice Centraal Bestand Bevolkingsregister, zegt dat in deze wet onder andere is opgenomen dat aan het aanvragen van een ID-kaart kosten en of boetes zijn verbonden.

“Volgens de overgangsbepaling moesten binnen drie jaren na de inwerkingtreding van de wet alle oude ID-kaarten kosteloos worden vervangen bij overlegging van de oude ID-kaart. Het CBB heeft gedurende deze drie jaren na de inwerkingtreding de burgers opgeroepen om hun eID-kaart aan te vragen”. Uit statistieken van het CBB blijkt, dat per 15 maart ruim 80% van de burgers gehoor heeft gegeven aan de oproep om kosteloos hun ID-kaart aan te vragen 

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft voor de burgers een uitgebreid overzicht samengesteld van de kosten en boetes die vanaf 15 maart gelden bij de aanvraag van de eID-kaart. Dit overzicht is na te lezen op de website en de Facebook-pagina van het CBB.

In dit overzicht zijn onder andere de onderstaande kosten en boetes opgenomen: 

– voor het inruilen van een vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart zijn de kosten SRD 75

– voor 16-jarigen is de eerste aanvraag altijd kosteloos

– voor degenen die 17 jaar of ouder zijn en nog nooit eerder een ID-kaart hebben aangevraagd, zal er bij de aanvraag SRD 75 aan kosten en SRD 200 aan boete worden betaald.                                                                             

– bij vervanging van een PVC of eerder uitgegeven ID-kaart of de eID wegens verlies, moet SRD 75 aan kosten en een cumulatieve boete van SRD 75 worden betaald (bij verlies ID voor de eerste keer wordt een boete van SRD 75 betaald. Bij verlies voor de tweede keer is de boete 2x SRD 75 en voor de derde keer 3x SRD 75, enzovoorts).                                                         

– bij vervanging van een PVC of eerder uitgegeven ID-kaart of de e-ID wegens beschadiging zijn de kosten SRD 75 en een cumulatieve boete van SRD 50                                                          

– bij vervanging wegens brand zijn de kosten SRD 75, onder overlegging van een verklaring van de brandweer of een proces-verbaal van de politie

– bij vervanging wegens diefstal zijn de kosten SRD 75, onder overlegging van een proces-verbaal van de politie.                                                                                                      

Behalve de kosten en boetes zijn ook de bij wet vastgestelde vrijstellingen opgenomen.

Volgens bovengenoemde wet is de vorige PVC of eerder uitgegeven ID-kaart vanaf 15 maart niet meer geldig. In de periode van 1 april tot en met 30 april hanteert het CBB verruimde openingstijden op alle ID-booths. Deze ID-units zijn langer open van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur en op de zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. 

error: Kopiëren mag niet!