OM: Enige geldige betaling voor vuurwapenaanvraag is storting van SRD 100

Het Openbaar Ministerie (OM) drukt vuurwapenaanvragers op het hart om geen betalingen te doen bij onbevoegde personen, die zich uitgeven als tussenpersonen(regelaars) om de vuurwapenaanvragen positief te beïnvloeden. Dat bericht het OM donderdag 31 maart.

De enige betaling voor een vuurwapenaanvraag is de storting van SRD 100 door de aanvrager bij de Centrale Bank van Suriname op het rekeningnummer van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Met het ontvangen stortingsbewijs moet de aanvrager naar de afdeling Vuurwapen aan de Henck Arronstraat no. 61 voor het verkrijgen van een aanvraagformulier. Dat ingevulde formulier moet vervplgens worden ingediend bij die afdeling met daarbij gevoegd een recent uittreksel, nationaliteits verklaring, pasfoto’s en een plakzegel.

Bij deze afdeling kan de aanvrager ook informatie verkrijgen over de betalings- en indieningsprocedure van verzoeken ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen.

Nadat de aanvrager voormelde bescheiden heeft ingediend bij de afdeling Vuurwapen, worden deze verzonden naar de afdeling Vergunningen van het Korps Politie Suriname voor het verrichten van een breed onderzoek, de persoon van de aanvrager regarderende. Na completering van dit onderzoek wordt het resultaat daarvan ter beoordeling opgestuurd naar de procureur-generaal. 

De belanghebbende wordt vervolgens middels een sms-bericht – verzonden middels het telefoonnummer 8584816 – op de hoogte gesteld, van het besluit van de procureur-generaal op de desbetreffende vuurwapenaanvraag. 

Volgens de Vuurwapenwet ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot beoordeling van elke vuurwapenaanvraag primair in handen van de procureur-generaal. De voorwaarden en criteria waaraan de aanvrager dient te voldoen, hebben hun grondslag in de Vuurwapenwet. Elke aanvraag wordt objectief en op de doelmatigheid en redelijkheid getoetst door de procureur-generaal. Hierbij wordt tevens in overweging genomen of er sprake is van een  ‘redelijke belang’ ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen, aldus het OM.

Op de samenleving wordt nogmaals het beroep gedaan om aan niemand enige betaling te doen voor bespoediging van het proces. Het proces van de aanvraag tot de beoordeling is transparant en leent zich niet voor enige vorm van bemiddeling. 

Indien u wordt benaderd voor het doen van een betaling gelieve dit middels schrijven door te geven aan de procureur-generaal, waarna een strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden.

error: Kopiëren mag niet!