Personeel SoZaVo getraind in gebarentaal

Na een acht weken durende training vond vrijdag 25 maart de certificaatuitreiking plaats voor ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) die hebben deelgenomen aan een cursus gebarentaal. De twaalf ambtenaren kregen hun certificaat overhandigd door minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo.

De bedoeling van deze cursus, die in samenwerking met het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef werd gegeven, is om de communicatie en dienstverlening naar doven en of slechthorenden te verbeteren.

Doordat Suriname partij is bij het Verdrag inzake de Rechten voor Personen met een Beperking, is het noodzakelijk om de verdragsbepaling na te leven. “Dat betekent, dat Suriname de rechten en waardigheid van onze broeders en zusters met een beperking moet beschermen”, aldus minister Ramsaran.

De SoZaVo-bewindsman spoort de overige ministeries aan dit voorbeeld te volgen, zodat de dienstverlening vanuit de centrale overheid naar deze doelgroep verder wordt verbeterd. Doven en slechthorenden moeten volgens de SoZaVo-minister altijd met een tevreden gevoel het ministerie verlaten. “U bent het gezicht van het ministerie, laten wij al onze cliënten op een menswaardige manier behandelen en laten wij ze een service geven met een glimlach”, sprak Ramsaran.

Felicia Berggraaf-Redjosetiko, onderdirectice Kategoriaal Maatschappelijk Werk van SoZaVo, heeft ook deelgenomen aan deze cursus en vindt het belangrijk dat ook andere medewerk(st)ers gebarentaal machtig zijn. Het ligt in de bedoeling dat personeel van verschillende afdelingen alsook wijkkantoren van het land hierin training zullen krijgen, om de interactie te vergemakkelijken met de doelgroep.

Trainer Etnel-Sewcharan was onder de indruk van de ambtenaren die met een opgevoerd toneelstuk konden laten zien, dat ze de basis van gebarentaal onder de knie hebben. “Dus de tijd is niet verloren gegaan om de gebarencursus te verzorgen. Men heeft het echt onthouden, men heeft meegedaan om het vandaag aan de minister te presenteren.”

error: Kopiëren mag niet!