Paasvakantie scholen binnenland vervroegd

De paasvakantie van de scholen in het binnenland wordt vervroegd. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft naar aanleiding van de ontstane situatie in dit gebied als gevolg van de hoge waterstand, besloten om voor de scholen in deze gebieden een vervroegde vakantie uit te schrijven.

De paasvakantie gaat in maandag 28 maart en duurt tot en met maandag 18 april. 

Het is niet verwachtbaar dat het water binnen de komende weken voldoende wegtrekt, waardoor het onderwijsproces onder veilige omstandigheden hervat zou kunnen worden.

Als de situatie met betrekking tot de wateroverlast naar oordeel van het minOWC niet in die mate genormaliseerd is dat een vlotte voortgang van het onderwijsgebeuren genormaliseerd is, zal de departementsleiding hieromtrent nieuwe instructies doen uitgaan. 

error: Kopiëren mag niet!