Duurzaam maken van staats-, parastatale bedrijven en pensioenfondsen prioriteit bij C-47

Tijdens de C-47 Assemblee van de Arbeid op 25 maart werd door voorzitter Robby Berenstein uit de doeken gedaan waaraan C-47 de komende tijd ruim aandacht zal besteden. Bovenaan de lijst staan: “Het duurzaam maken van staats-, parastatale bedrijven en pensioenfondsen.”

Ontwaarding van pensioenen

Bescherming en duurzaam beheer van pensioenfondsen zijn gewenst. Er moet een einde komen aan de onrechtvaardige en onacceptabele ontwaarding van de pensioenen. De inadequate beleggingen zijn legio. Pensioenfondsen zijn zo diep gezonken dat werkgevers geld lenen uit de pensioenkas en die niet kunnen terugbetalen. Dergelijk en ander kwaad hebben een vernietigende uitwerking op principes en de pensioenkast. Deze misstanden moeten weggewerkt worden.

Problematiek blootleggen

Tijdens de Assemblee kwam verder naar voren, dat vakkundig optreden en wetenschap nodig is om orde op zaken te stellen. Er zijn deskundigen aan het werk gezet.  De Anton de Kom Universiteit van Suriname is erbij gehaald. Om de problematiek bloot te leggen werken studenten mee aan het verrichten van onderzoek en het samenstellen van projectvoorstellen die bij uitvoering de situatie rond de pensioenen moet verbeteren.

Parastatale problematiek

Berenstein: “Er staan in dit teken conferenties, seminars, workshops en andere educatieve bijeenkomsten te gebeuren.  Internationale instituten met middelen, knowhow en ervaring op het gebied van de te behandelen onderwerpen zullen daaraan deelnemen. De problematiek rond de staats- en parastatale bedrijven zal op dezelfde manier benaderd worden.”

Politiek verpest de boel

Volgens voorzitter Berenstein zijn 25, het merendeel van, vakbonden bij staatsbedrijven aangesloten bij de Progressieve Vakcentrale. “Staats- en parastatale bedrijven hebben met dezelfde soort problemen te maken. Politieke bemoeienis verpest de boel. De politiek is de grootste vijand van staatsbedrijven. Staats en paratalen zijn corruptiehaarden. Privatisering is een heet hangijzer.

Overdosis arbeidsonvriendelijk

Berenstein: “Wij maken nogal wat dingen mee. De regering plaatst personen die overdosis arbeidsonvriendelijk zijn in Raden van Commissarissen. De werknemers van Grassalco maken zeer moeilijke tijden door. Het bedrijf verkeert in grote problemen. Het personeel ontvangt al twee maanden geen salaris.  De wettelijk verplichte SOR-verzekering wordt niet voldaan. De pensioenpremies worden niet gestort. De sociale bescherming is totaal weggevallen.”

Eisen onmiddellijke oplossing

Op 23 maart legde de vakbond een kennismakingsbezoek af aan de directie van het bedrijf. Er kwam niets uit de bus. De president heeft het over een herstelprogramma dat door de directie moet worden ingediend. Op 25 maart werd een brief gericht aan de president waarin gevraagd wordt om een onderhoud. “Wij eisen een onmiddellijke oplossing van de problemen door de regering. De overheid is eigenaar van het bedrijf. De totale structuur van Grassalco moet aangepakt worden. Maar, op het moment moet de sociale zekerheid van de werknemers hersteld worden”

Overal zorg en kwel

“Niet alleen Grassalco zit in de put. De toestand bij menig staatsbedrijf is niet rooskleurig.  Presidenten, ministers, directeuren en Raden van Commissarisen komen en gaan. Volgens afspraak zou een vertegenwoordiger van de vakbond opgenomen worden in de Raad van Commissarissen. Maar de regering doet alsof haar neus bloedt.”

De enige deskundige

“Onder de werknemers is personeel met kennis, vakmanschap en ervaring. Indien een vertegenwoordiger van de bond wordt toegelaten, zou die de enige deskundige in de Raad van Commissarissen zijn. De politiek benoemde commissarissen weten vaak weinig af van de bedrijfsvoering”, tot zover de C-47 Assemblee van de Arbeid.

HD

error: Kopiëren mag niet!