Bemiddelingsontmoeting Openbare Werken en WOOW gaat de goede kant op

De gesprekken tussen het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie en de Werknemersorganisatie Openbare Werken (WOOW), gaan volgens vakbondsleider Michael Sallons de goede kant op. Er is al twee keer op topniveau vergaderd.

33 aandachtspunten

“Er zal in de loop van de komende week nog een gespreksronde plaatsvinden. Er zijn door WOOW 33 aandachtspunten aangedragen. De gesprekken moeten een begin en een einde hebben. Het duurt al te lang. Het wordt tijd, dat er spijkers met koppen worden geslagen. Partijen zijn op het punt gekomen om een tijdsbestek, een streefdatum vast te stellen binnen welke de arbeidsproblemen opgelost moeten zijn.”

Bemiddelingsontmoeting

“Wat begon als een bemiddelingsontmoeting gearrangeerd door de Raad van de Vakbeweging in Suriname via tussenkomst van president Chandrikapersad Santokhi heeft zich ontvouwen als nuttig bestuurs- en vakbondswerk. Ravaksur wordt bij de bemiddelingsontmoeting vertegenwoordigd door vakbondsleider Errol Sneyders.”

Sterke delegatie

“Tijdens de bemiddelingsontmoeting liet minister Riad Nurmohamed zich bijstaan door directeuren, diensthoofden, stafleden, vertegenwoordigers van het Overlegorgaan en andere sleutelfiguren op het ministerie. De delegatie van de WOOW telde 4 koppen inclusief vakbondsleider Sneyders van Ravaksur.”

Niet onoverkomelijk 

“Ik voelde mij geenszins geïntimideerd. Ik heb voor veel hetere vuren gestaan. Ik juich het toe, dat de minister zijn hele kabinet erbij betrekt. Zo  raakt iedereen op de hoogte en wordt aan het werk gezet. Ik ga ervan uit, dat hierachter goede zaken schuilen. Er zijn tal van vraagstukken, knelpunten en problemen die moeten worden doorgenomen, bijgestuurd en werkbaar gemaakt. Het zijn geen zaken die niet te overkomen zijn.”

Vakbond onethisch

“Het bevreemdt mij wel ten zeerste, dat er actief dienende vakbondsleiders, waaronder Murvin Leeflang en een bestuurslid van een nieuw opgerichte bond binnen het ministerie, als adviseurs van de minister aan de gesprekken deelnemen. Dit kan niet. Het is vakbond onethisch ”

Shop stewards

Tijdens de tweede bemiddelingsontmoeting sprak WOOW-voorzitter Sallons zijn misnoegen uit over de overplaatsing van shop stewards naar het hoofdkantoor, andere dependance of district. “Deze werkwijze ontwricht het werknemers, het vakbondsbelang. “De WOOW accepteert dit niet.”

HD

error: Kopiëren mag niet!