Personeelsleden St. Vincentius Ziekenhuis weer in beraad

De personeelsleden van het Sint Vincentius Ziekenhuis zijn weer in beraad, omdat hun belangen nog niet zijn  behartigd. Secretaresse van het personeelsbond Gertie Kasan zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat de personeelsleden sinds maandag 14 maart in beraad zijn, omdat hun zaken nog steeds niet zijn opgelost. “Sedert maandag zijn wij in beraad, omdat wij als bond met een heleboel vraagstukken zitten waarop wij geen antwoord kunnen geven. Directeur Manodj Hindorie heeft vrijdag aangegeven dat hij gaat afzwaaien en dat is per 1 april. Maar, hij heeft niet aangegeven dat hij met verlof gaat aansluitend op zijn pensioen. Inmiddels hebben wij begrepen, dat hij sinds 15 maart met verlof is.”

“Ons eerste knelpunt is, dat wij nu nog zitten met onze Collectieve Arbeid Overeenkomst 2021 (CAO) die nog niet is afgerond, we zitten met onze SRD 1.000 koopkrachtversterking toelage die wij maandelijks van de overheid kregen. Wij hebben begrepen, dat ingaande deze maand die toelage komt weg te vallen. In onze CAO hebben wij een overeenstemming bereikt waarin is aangegeven dat wij 25% loonsverhoging en SRD 1.000 koopkrachtversterking krijgen, maar als de koopkrachtversterking niet meer komt van de regering dan vind ik dat de directie voor ons naar een oplossing dient te zoeken. Want die koopkrachtversterking is een hele hulp voor ons allen.”

“Ons tweede punt is, dat wij sinds 2015 staan ingeschreven bij het Algemeen Pensioenfonds Suriname, maar tot op heden heeft geen enkele gepensioneerde kunnen genieten van zijn of haar pensioen. Dus wij willen weten wat er met de gelden is gebeurd. Wij hebben wel sinds 2008 een pensioenfonds in eigen beheer waarvoor maandelijks 8% van het salaris wordt ingehouden, maar dat komt voor de meeste neer op minder dan SRD 1.000 voor een gepensioneerde en daarmee  kan je echt niets mee beginnen anno 2022.”

Wij zijn voor nu  door de minister  van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin en  de Minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing  ontvangen en die zullen ervoor zorgen dat wij de gelden waarop wij recht hebben, wel krijgen. De ochtenddienst zal van maandag tot vrijdag tussen zeven ’s morgens en twaalf uur ’s middags werken. De middag en de nachtdienst draaien normaal. En dit zullen wij hanteren tot en met 30 maart, aldus Kasan Gertie.

IS

error: Kopiëren mag niet!