Grassalco heeft 10.000 troy ounce goud op rekening

Regering wil eerst herstrukteringsplan

Het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco beschikt op een rekening bij een Canadese bank over 10.000 troy ounce goud dat op basis van de huidige goudprijs een bedrag van ongeveer US$ 20 miljoen vertegenwoordigt. De regeringsraad heeft twee weken geleden, na een presentatie over de bedrijfsinvesteringsplannen, besloten een cluster van ministers aan te wijzen die het bedrijf moet begeleiden bij haar herstructureringsplan. Aan de hand van de aanbevelingen en voorstellen van dit clusterteam van ministers zal de regering spoedig een besluit nemen over het al dan niet gedeeltelijke repatriëring van de tegoeden van het bedrijf ten behoeve van investeringen.

Het clusterteam van ministers bestaat uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Buitenlandse zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).  Zo deelde NH-minister David Abiamofo dinsdag de Nationale Assemblee mee. Met betrekking tot het prangende vraagstuk van de betaling van de salarissen en de medische verzekering van de 220 medewerkers, zei de minister dat het bedrijf bezig is met een bankinstelling voor een kredietverstrekking. Deze kwestie wordt spoedig opgelost.

Grote potentie

Minister Abiamofo ging in op vragen en opmerkingen van verschillende Assembleeleden over de situatie met betrekking tot Grassalco. In de afgelopen periode hebben Assembleeleden op diverse momenten tijdens openbare vergaderingen de regering opgeroepen om vooral uit humane overwegingen de kwestie van salarisuitbetalingen en medische verzekering van de werknemers bij Grassalco op te lossen.

Recentelijk hebben enkele Assembleeleden op uitnodiging van de directie zich op de bedrijfsplant van Grassalco georiënteerd en daarbij een presentatie gekregen over de investeringsplannen van het bedrijf. Mede op grond daarvan hebben zij daarna tijdens openbare vergaderingen de regering opgeroepen gauw tot een besluit te komen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf. Een ieder is het erover eens, dat het bedrijf grote potenties heeft om weer gezond te draaien.

De NH-minister legde dinsdag in het parlement uit, dat in 2019 de toenmalige regering politiek ingegrepen heeft in het bedrijf door de inkomsten uit de mijnbouwrechten voor 15 jaar vast te zetten bij de Centrale Bank van Suriname om de schulden van de staat te betalen. Hierdoor is het bedrijf in ernstige financiële problemen komen te verkeren.

Tot overmaat van ramp raakten de crushers waarmee steenslag wordt geproduceerd defect, waardoor de productie stil is komen te liggen. Pogingen om de machines weer aan de praat te krijgen mochten niet baten. Volgens minister Abiamofo is de vraag naar steenslag zowel lokaal als in de regio erg groot. Guyana zou zelfs bereid zijn de totale productiehoeveelheid voor de lokale markt volledig af te nemen. Ook Trinidad heeft grote belangstelling voor steenslag van Grassalco.

Geen privatisering, wel herstructurering

In reactie op opmerkingen van Assembleeleden zei de NH-bewindsman, dat de regering niet op de lijn zit om Grassalco te privatiseren. De minister gaf aan, dat het bij de regering om te doen is dat er een gedegen herstructureringsplan van het bedrijf op tafel gelegd moet komen. Het clusterteam van ministers moet het bedrijf daarin begeleiden met de uitwerking.

Eerder werd bekend, dat het bedrijf grote investeringsplannen heeft die garant moeten staan voor de weder gezondmaking van de bedrijfsvoering. Grassalco wil voornamelijk de productie van steenslag aanzienlijk uitbreiden. Te Maripaston wil het bedrijf een goudmijn opzetten. De plannen van het bedrijf bestaan ook uit het investeren in eigen schepen om steenslag naar Guyana te exporteren. Het granietbedrijf te Patamacca in het district Marowijne wil Grassalco verder uitbreiden en de productie van granietbladen en tegels verhogen. Banken en internationale financiers zouden ook bereid zijn belangrijke onderdelen van de investeringsplannen te financieren. Als enig aandeelhouder is de finale goedkeuring van de investeringsplannen door de regering nodig.

SS

error: Kopiëren mag niet!