Clusterteam van minister van NH en van Financiën & Planning moet kwestie SWM helpen oplossen

Watervoorziening niet in gevaar

De regering c.q. president Chandrikapersad Santokhi heeft een clusterteam van ministers ingezet om de gesprekken tussen de directie en werknemersbond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) te helpen coördineren. De vakbond heeft dinsdag 15 maart een kennismakingsbezoek gehad met een deel van de regering, waar onder meer de huidige situatie bij de SWM ter sprake is gekomen.

President Santokhi heeft de bond, die reeds enkele dagen in beraad is, gevraagd dit actiemodel op te heffen. Bondsvoorzitter Dwain Cairo zegt dat de resultaten van de ontmoeting morgen in een algemene ledenvergadering met de leden gedeeld zullen worden.

NH-minister David Abiamofo noemt het bezoek een met een tweeledig karakter. Naast de kennismaking, waarvan het verzoek al enige tijd was gedaan, is gekeken naar zaken die momenteel spelen binnen de SWM. De regering heeft geluisterd naar de punten van de bond, directie en Raad van Commissarissen (RvC). Zij heeft daarnaast ook aangegeven wat haar visie is met de SWM en welke belangrijke rol de bond hierin kan spelen. De werknemersorganisatie is volgens minister Abiamofo van belang als het gaat om de arbeidsrust en een gezond werkklimaat binnen de parastatale onderneming.

Behalve dat de regering haar doel heeft bereikt om alle partijen te horen, heeft zij aangegeven betrokken te willen worden om een doorbraak te brengen in de ontstane situatie. Zij wacht de ontwikkelingen af wanneer de bond woensdag in de alv bijeenkomt met haar leden, daarnaast is ook het resultaat van de rechtsingang die de directie had gezocht om de watervoorziening te garanderen van belang voor de regering. Minister Abiamofo zegt dat er in ieder geval basisafspraken zijn gemaakt ten aanzien van de proceshouding.

Watervoorziening niet in gevaar

Bondsvoorman Cairo zegt dat de samenleving niet hoeft te vrezen voor de watervoorziening. “Het is nimmer de bedoeling van de bond om de samenleving te pesten.” Hij toont zich ermee ingenomen dat de regering zich als aandeelhouder met de zaak wil bemoeien en dat de onderhandelingen onder haar leiding verder gaan. Het eerste gesprek in deze nieuwe vorm vindt donderdag aanstaande plaats, waarbij de onderhandelingen volgens Cairo opnieuw starten.

error: Kopiëren mag niet!