Snelle inhaalslag te maken met local content

Suriname moet de komende tijd een snelle inhaalslag maken voor wat betreft het ontwikkelen van local content met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van de olie- en gasindustrie. De Surinamerivier is op tijd gebaggerd naar een diepte van 4,5 meter en zal in de volgende fase met nog 1 meter worden uitgediept. Deze verbetering van de bevaarbaarheid van de rivier heeft ertoe geleid dat twee internationale bedrijven die reeds bezig waren op Trinidad, besloten hebben om met local content van Suriname zaken te doen.

Dit zei president Chandrikapersad Santokhi vrijdagavond in de Nationale Assemblee.

Volgens het staatshoofd willen deze bedrijven niet wachten tot 2025 wanneer de olie er zal zijn, maar willen ze nu al contracten hebben met local content bedrijven in Suriname. “De vraag is of onze bedrijven zover zijn”, aldus de president. Volgens hem is vanuit de Wereldbank een bedrag van ruim US$ 20 miljoen beschikbaar om bedrijven te ondersteunen in de versterking van hun concurrentievermogen middels het behalen van de internationale normen, standaarden en certificeringen. De president zei, dat dit reeds lang had moeten zijn gebeurd. Hij hoopt daarom, dat de komende tijd een inhaalslag gemaakt kan worden, zodat de Surinaamse bedrijven een snelle doorstart kunnen maken om mee te kunnen doen in de grote ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie.

Investeringen shore-base

De president deelde het parlement ook mee, dat ondertussen vijf bedrijven zijn geselecteerd uit een groep van twaalf die interesse hadden getoond om investeringen te plegen in shore-base faciliteiten. Het gaat om serieuze bedrijven die uit een strenge selectie zijn gerold. Het zijn allemaal private bedrijven die investeringen zullen plegen. Volgens de president mogen de geselecteerde bedrijven bij wijze van praten wat hem betreft morgen al beginnen met hun investeringen, en niet wachten tot 2025.

De taak van de overheid is om zoveel als mogelijk faciliterend op te treden. Santokhi vroeg zich af of men in Suriname genoegzaam beseft welke direkte en indirekte spin-off effecten de olie- en gasindustrie zullen hebben op de economie. Ter illustratie noemde hij de ontwikkelingen die nu in alle sectoren in Guyana zich aan het voltrekken zijn. Productiebedrijven die zijn ontstaan, woningbouw die er plaatsvindt en een pas gebouwde grote luchthaven die gauw blijkt niet genoeg plek te hebben voor private jets om er te overnachten. Privé vliegtuigen moeten naar Trinidad vliegen om daar te overnachten.

“Deze ontwikkelingen zijn over een paar jaren hier in Suriname”, aldus president Santokhi. Er is volgens hem goed bestuur nodig om al deze ontwikkelingen in goede banen te lijden.

SS   

error: Kopiëren mag niet!