Twee directrices ministerie van ROS bezoeken traditioneel gezag Brownsweg

Een team van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft woensdag een kennismakingsbezoek gebracht aan het traditioneel gezag in Brownsweg. Tijdens dit bezoek brachten de directrice van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOASB), Joraisa Pokie, en de directrice van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB), Hermien Pavion, de aanwezigen van het dorp kennis bij over de beleidsgebieden van deze twee directoraten.

Het team bestond verder uit stafleden van DDOASB, stafleden van DAOB en Bestuursopzichters. Het traditioneel gezag bestond uit kapiteins, basja’s en enkele vertegenwoordigers van het dorp.

Momenteel worden projecten uitgevoerd, waaronder de ontwikkeling van landbouw in Marowijne en het inheems dorp Matta. Deze projecten willen zij verder uitbreiden naar Brownsweg. Bewoners die aan landbouw doen worden gestimuleerd en begeleid om op grote schaal te produceren, zodat zij het dorp kunnen voorzien alsook exporteren naar andere landen. De stimulans is in de vorm van het verstrekken van materialen, begeleiding, trainingen en het creëren van netwerken voor de bewoners, zodat zij hun producten kunnen afzetten.

“Als bewoners van Brownsweg hooglandrijst op grote schaal produceren, hoeven lokale bewoners niet meer naar Atjoni om een zak rijst te kopen”, haalde Pavion aan.

Een ander punt dat tijdens het bezoek naar voren kwam, was de procedure voor de aanvraag van een stuk grond in het gemeenschapsbos voor het ontplooien van activiteiten als houtkap en landbouw. Pokie maakte de aanwezigen bewust van dit proces. Zij gaf aan, dat wanneer de aanvraag al is gedaan, eerst onderzoekingen worden gepleegd door verschillende instanties. “Het is een procedure die veel tijd in beslag kan nemen”, omdat alles eerst goed gecontroleerd moet worden, aldus Pokie. 

Pavion drukte de bewoners op het hart om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de diensten die DAOB aanbiedt. DAOB richt zich meer op het bevorderen van productie in het binnenland. Het gaat om productie van grondgewassen, groenten, hoogland rijst, podosiri, alsook productie in veeteelt en visserij.

De beleidsgebieden van DDOASB bevatten het bevorderen van samenwerking tussen kapiteins en basja’s. Hierbij hoort ook het bevorderen van gemeenschapsontwikkeling in verschillende dorpen van het binnenland, en het stimuleren van ondernemerschap in het binnenland. Dit geschied door trainingen en begeleiding aan lokale bewoners indien zij daaraan behoefte hebben. Een ander beleidsgebied is het grondenrechten vraagstuk.  

De districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, die ook aanwezig was tijdens het kennismakingsbezoek, gaf de vertegenwoordigers van het dorp aan, dat Brownsweg niet verder ontwikkeld kan worden zonder een goede samenwerking en communicatie tussen de lokale bewoners en hem als districtscommissaris. 

error: Kopiëren mag niet!