Aannemer werkt aan ‘reconditioneren’ weg Matta-Tibiti

Een aannemingsbedrijf is donderdag 10 maart gestart met het reconditioneren van de slechte delen op de wegstrekking Matta rijrichting Tibiti. Hiermee wordt de weg weer begaanbaar voor de bewoners van het gebied. Districtscommissaris (dc), Marlene Joden, heeft de wegstrekking  Zanderij rijrichting West Suriname gesloten voor verkeer boven de 4-ton, zo bericht het commissariaat.

Eerder zijn er bijeenkomsten geweest met houttransporteurs en concessionarissen van het gebied. Toen hebben zij aangegeven, bereid te zijn om een bijdrage te leveren voor reconditie. Er is een begroting gemaakt door het aannemingsbedrijf, voor de herstelwerkzaamheden en vervolgens gepresenteerd aan de dc.

Volgens een bepaald criterium wordt bepaald, wat de bijdrage per ondernemer wordt, zodat elkeen, afhankelijk van diens vermogen bijdraagt aan hestel van de conditie van de weg.

Het ministerie van Openbare Werken heeft intussen een quick scan gemaakt van de weg. De uitkomst van deze quick scan zal in de Raad Van Ministers besproken worden voor een midden -en lange termijn oplossing.

error: Kopiëren mag niet!