MZ-posten binnenland getroffen door wateroverlast

Door de hoge waterstanden, veroorzaakt door de zware regenval, ondervinden de verschillende MZ-posten in het binnenland wateroverlast, zowel bij de poli’s alsook de dienstwoningen, maar ook de vliegvelden en scholen worden getroffen. Dit betreft voornamelijk de poliklinieken die langs de rivieren gevestigd zijn. 

Ondanks de situatie doen de poli teams al het mogelijke om de zorg in het binnenland te continueren.

Tot heden ondervinden alle regio’s van MZ, met uitzondering van Regio Brokopondo, last van het water dat blijft stijgen door de aanhoudende regens. Hierdoor zijn de poliklinieken en dienstwoningen van het

MZ-personeel moeilijk toegankelijk geworden of ook onder water komen te staan. Het water is reeds op de poliklinieken te Pusugrunu en Gonini binnengedrongen. Het poli team van Gonini is woensdagmiddag met behulp van de militairen, gestationeerd te Stoelmanseiland, vervoerd naar een hogere gelegen locatie in het dorp. 

Op de overige posten (Drietabbetje, Djoemoe en Pokigron) ligt tot op dit moment het poli- en woningencomplex (tot stoephoogte) onder water. Tezamen met het NCCR (Nationaal Coördinatie= centrum voor Rampenbeheersing) en het Rode Kruis wordt de situatie dagelijks in kaart gebracht om een duidelijk overzicht te hebben van de omvang van de wateroverlast.

MZ wacht op achterstallige gelden, evacuatie naar hoger gelegen gebieden nu niet mogelijk

De Medische Zending is extra bezorgd vanwege het feit, dat de exploitatiekosten voor het jaar 2022 uitblijven. Hierdoor kan de organisatie de nodige verlichtende maatregelen, zoals evacuatie naar hoger gelegen locaties, vanwege gebrek aan financiën niet uitvoeren. Dit laatste brengt de organisatie met nadruk onder de aandacht van de overheid.

error: Kopiëren mag niet!