Lezing huiselijk geweld in het kader van Internationale Dag van de Vrouw

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. In het kader hiervan had het districtscommissariaat Wanica Noord-West dinsdag een lezing georganiseerd inzake “Huiselijk Geweld”. De lezing werd verzorgd door Claudia Halfhide van de stichting “Stop geweld tegen vrouwen”.

Het welkomstwoord werd gedaan door districtscommissaris Suraksha Hirasingh. Hierbij gaf zij een terugblik op 8 maart 2021, met de gedachte om het elk jaar steeds weer bijzonder te doen op deze speciale dag.

Deze dag is een bijzonder moment, omdat zij als districtscommissaris, net als zoveel andere vrouwen, verschillende rollen te vervullen heeft. Vrouwen kunnen vergeleken worden als ‘dragers’ van verantwoordelijkheden, waardoor anderen zich naar hen toe wenden bij het overbrengen van hun noden en of wenselijkheden. Vrouwen kunnen daarom bestempeld worden als sterke figuren en of rolmodellen binnen de samenleving.

Vandaar het initiatief om de bestuursambtenaren en anderen genodigden de definitie, oorzaken en gevolgen van het ‘huiselijk geweld’ bij te brengen. Indien de bestuursambtenaren in het veld geconfronteerd raken met dit fenomeen en de nodige ondersteuning, begrip en of begeleiding naar een oplossing toe kunnen realiseren, zal dit zeker als bijdrage kunnen zijn naar de samenleving toe. Na de lezing zijn er vragen gesteld en suggesties meegegeven.

Er werd als suggestie gegeven om een groep of instantie op te richten voor assistent counselors voor het bestuur ressort Wanica Noord-West alwaar de burgers in nood terecht kunnen voor verdere begeleiding.

Tot slot wenste de districtscommissaris namens het commissariaat een ieder een fijne Internationale Dag van de Vrouw toe.

error: Kopiëren mag niet!