Minister Ramdin spreekt in kader Internationale Dag van de Vrouw waardering uit voor de vrouw

“Elke dag versterken vrouwen en meisjes onze gemeenschappen, ons land en onze wereld. Zij sturen onze economie aan als bedrijfsleiders, helpen onze kennis op alle gebieden te vergroten terwijl zij kansen creëren en streven naar veiligheid als Staatshoofden en Regeringsleiders.”

Met deze woorden van waardering voor de vrouw begint minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn videoboodschap ten behoeve van Expo Dubai 2020 in verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart.

De bewindsman geeft aan, dat op de Dag van de Vrouw, de prestaties van vrouwen in al hun beproevingen, hier in Suriname en over de hele wereld worden gevierd. De inzet voor gendergelijkheid wordt herbevestigd zodat alle vrouwen en meisjes hun volledige potentie kunnen benutten en kunnen bijdragen aan het bouwen van een betere, veiligere en meer inclusievere wereld.

De minister spreekt zijn speciale dank uit aan alle moeders die voor hun kinderen hebben gezorgd tijdens de lockdowns, terwijl ze ook thuis moesten werken, alle vrouwen die hun baan verloren hebben tijden de Covid-19 pandemie en nog steeds doorgaan met het niet opgeven van hun doelen, alle vrouwen in de zorgsector die dag en nacht strijden om patiënten met het Covid-19 virus te helpen en te verzorgen.

“Het is niet makkelijk geweest voor deze vrouwen en ben ik jullie daarom enorm dankbaar voor het geweldige werk dat jullie elke dag leveren en voor jullie toewijding aan jullie beroep”, benadrukt de minister.

Minister Ramdin geeft mee dat hij er sterk in gelooft dat deze vrouwen, onze moeders, zusters en dochters, de ware leiders zijn van de wereld. “Suriname gelooft ook in vrouwelijk leiderschap en het ministerie van BIBIS is daar een goed voorbeeld van’ geeft de minister ter illustratie aan. De minister is er trots op dat hij elke dag met vrouwen in leiderschapsposities werkt en dat hij ze ziet uitblinken in hun carrière. ‘Vrouwen centraal stellen in al ons beleid is erg belangrijk voor ons als land”, zegt de minister.

Ook is hij van mening dat vrouwen beoordeeld moeten worden op hun ideeën, capaciteiten, toewijding en hun talent. Als land wordt er hard gewerkt aan een gender evenwichtige samenleving, waar er respect en gelijkheid is voor zowel mannen als vrouwen.

In zijn videoboodschap zegt de minister verder dat het thema voor de Internationale Dag van de Vrouw ‘Gendergelijkheid vandaag voor een duurzame toekomst’ op het juiste moment is gekozen om de bijdrage van vrouwen en meisjes over de hele wereld te erkennen, die het initiatief nemen in de verantwoordelijkheid voor aanpassing, matiging van de klimaatverandering en reactie om een duurzamere toekomst voor iedereen op te bouwen.

‘Het is onze plicht om een betere wereld en planeet te bouwen voor degenen die nu leven, maar meer nog, voor de toekomstige generaties. Het hebben van vrouwen in leidinggevende posities moet de norm worden en niet de uitzondering’, zegt minister Ramdin. ‘Vrouwen moeten altijd naar de top kunnen streven in privébedrijven en overheidsposities.’

De minister besluit zijn betoog met de woorden dat wij allemaal moeten streven naar vrouwen in leiderschap en het bereiken van een gelijke toekomst in een Covid-19 wereld. Hij roept op de enorme inspanningen van vrouwen en meisjes over de hele wereld te vieren om een meer gelijke toekomst en herstel van de Covid-19 pandemie vorm te geven. Minister Ramdin wenst aan alle vrouwen een gelukkige Dag van de Vrouw toe.

error: Kopiëren mag niet!