Marten Schalkwijk nu ambassadeur in VS en Stevanus Noordzee ambassadeur in Israël vanuit standplaats Paramaribo…

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag 7 maart op het Kabinet van de President twee ambassadeurs beëdigd. Het gaat om ambassadeur Stevanus Noordzee die Suriname zal vertegenwoordigen in Israël en zal resideren in Paramaribo, en ambassadeur Marten Schalkwijk, die Suriname zal vertegenwoordigen bij de VS met als residentie Washington DC.

Volgens president Santokhi blijft de VS één van de belangrijkste handelspartners van het land. Suriname biedt als opkomende economie, de zogeheten ‘emerging market’, nieuwe mogelijkheden voor export en investeringen. De voornaamste taak van de ambassadeur in Washington DC is het verder herstellen van de politieke relatie met de VS. Het staatshoofd gaf verder aan dat de samenwerking op bilateraal niveau tussen Suriname en de VS traditioneel sterk is in de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waaronder drugs-en mensenhandel en anti-money laundering. Daarnaast is een intensieve samenwerkingsrelatie tussen de wederzijdse legers en veiligheidsinstituten ook van belang. 

In tegenstelling tot de VS, zal de relatie tussen Suriname en Israël op alle samenwerkingsgebieden verder uitgediept worden. Deze samenwerking dateert van februari 1976 en vindt haar beslag binnen diverse sectoren, namelijk de capaciteitsversterking, gezondheidszorg, agro-industrie, investeringen en buisnisss-to-buisiness. 

President Santokhi geeft aan dat ambassadeur Noordzee ervoor zal zorgen dat de bilaterale banden met Israël verbreed zullen worden. Het Surinaamse staatshoofd verwacht, dat de niet residerende ambassadeur intensief contact onderhoudt met relevante autoriteiten in het land van accreditatie. “Van u wordt ook verwacht, dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, en tijdig daarvan rapporteert”, aldus de president. 

Beide ambassadeurs gaven in hun dankwoord aan zeer erkentelijk te zijn met de keuze en het gestelde vertrouwen dat de regering Santokhi/Brunswijk in hen gesteld heeft. Ambassadeur Schalkwijk zal zich inzetten om de samenwerking tussen Suriname en de VS op het gebied van handel en export te verbeteren en verbreiden. “De handels- en exportmogelijkheden voor Surinaamse exporteurs moeten verruimd worden”, zegt Schalkwijk. Volgens hem is voor de economische diplomatie een zeer belangrijke taak weggelegd, namelijk het faciliteren van de directe buitenlandse investeringen. 

Volgens ambassadeur Noordzee heeft Israël haar technologie op verschillende gebieden ontwikkeld. “Suriname kan goed gebruik van maken en de samenwerking via joint ventures en public private partnership, dan wel strategische samenwerking versterken”, sprak Noordzee.

error: Kopiëren mag niet!