Kartelvorming rijstverwerkers drijft boeren richting faillissement

Kartelvorming onder rijstverwerkers/molenaars drijft padieboeren in Nickerie richting faillissement. De padieoogst is reeds begonnen en padieboeren maken zich ernstig zorgen over de opkoopprijs die de rijstverwerkers ze voor hun padie aanbieden, namelijk SRD 400 voor een baal van 79 kilogram.

Het Assembleelid Mohamedsafiek Gowrie (VHP) uit Nickerie zegt, dat deze absurd lage opkoopprijs vele padieboeren richting faillissement zal drijven. Terwijl de prijs van kunstmest, diesel en andere inputs met meer dan 100% zijn gestegen, bieden de rijstverwerkers een opkoopprijs aan die zelfs minder is dan die van het vorig seizoen, zes maanden geleden. Rijstverwerkers voeren aan dat de exportprijs van rijst gedaald is. “Dat is een leugen!”, zegt het Assembleelid. De exportprijs van rijst is redelijk stabiel gebleven rond de US$ 600 en US$ 650 per ton.

Gowrie vroeg vorige week donderdag in de Nationale Assemblee de serieuze aandacht van de regering voor dit probleem. “De opkoopprijs van SRD 400 voor een baal padie is killing voor de boeren en velen gaan failliet”, zei hij. 

Bemiddeling regering

Op de regering doet hij een dringend beroep om te bemiddelen. Afgaande op de prijs van rijst op de lokale markt van ongeveer US$ 1 per kilo, maken de rijstverwerkers grote winsten. Dat is onder andere ook te zien aan de uitbreidingsinvesteringen in hun fabrieken en exportfaciliteiten. Met de opkoopprijs van SRD 400 komt de boer absoluut niet uit zijn kosten.

Gowrie, die één van vier VHP-Assembleeleden in Nickerie is, ging zelfs zover om de regering te vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijke onderfacturering. Hij haalde ook flink uit naar de importeurs van kunstmest en inputs. Die verwijt hij van woekerwinsten. De prijs van kunstmest is in vergelijking met het vorig seizoen met meer dan 100% gestegen. Er is geen controle op de prijzen die kunstmesthandelaren de boeren in rekening brengen. De prijs van dieselbrandstof en smeermiddelen is internationaal gestegen, dus ook in Suriname, voor de boeren. De koers is stabiel. De kostprijs van padie ligt rond de US$ 1.300 per hectare. 

 

Geen kant op voor de boer 

Bramdew Rambhadarat, voorzitter van de Vereniging van Padiproducenten (VPP), de grootste padieboerenorganisatie met meer dan 700 leden, zegt aan Dagblad Suriname, dat de boeren vanwege de kartelvorming van de rijstverwerkers geen kant op kunnen. 

Hij doet een dringende oproep aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij om zich met spoed te verstaan met de padieboeren in Nickerie. De VPP-voorzitter zegt, dat sommige boeren zelfs een van prijs van SRD 350 zijn aangeboden. Rambhadarat vindt het absurd, dat terwijl de afgelopen periode de prijs van kunstmest en andere inputs tweemaal zijn gestegen, de boer een opkoopprijs krijgt aangeboden die veel lager is dan de prijs van het vorige seizoen. De opkoopprijs lag toen rond de SRD 500.

Vele boeren zullen hun seizoen lening die ze bij de banken hebben niet kunnen terugbetalen en hun schulden zullen verder oplopen. Hetzelfde geldt voor de groep boeren die voorschotten bij rijstverwerkers hebben genomen om te kunnen inzaaien. Door deze situatie verwacht hij dat bij de komende inzaai er minder arealen in productie zullen worden gebracht. Voor het huidig seizoen is slechts 18.000 hectare ingezaaid. Het seizoen daarvoor was een areaal van ruim 30.000 hectare ingezaaid. In de rijstsector zijn 30.000 personen direct ervan afhankelijk.

Productieschap

Het probleem met opkoopprijzen doet zich elk seizoen voor. Doch deze keer lijkt het probleem ernstigere proporties aan te nemen, waarbij een volksvertegenwoordiger zelfs zover gaat om rijstverwerkers van kartelvorming en leugens te beschuldigen. In Nickerie zijn negen grote rijstverwerkers. Zij zitten zelf ook in de padieteelt en maken ongeveer 20% uit van de productie. De rest wordt door kleine padieboeren uitgemaakt. Bramdew Rambhadarat zegt, dat het probleem in de rijstsector, waarbij padieboeren in een afhankelijke positie zitten ten opzichte van de rijstverwerkers, van structurele aard is.

Als oplossing ziet hij de instelling van een productieschap voor de rijstsector. In zo’n productieschap moeten alle actoren die met sector te maken hebben zitting hebben. De hele keten van productie tot afzet wordt in de produktieschap in onderling samenhang besproken, en wordt er beleid op losgelaten. Alleen op die manier kunnen de problemen in de sector structureel worden aangepakt. In het produktieschap rijst zouden niet alleen padieboeren en rijstverwerkers zitting moeten hebben, maar ook de bankinstellingen, de importeurs van inputs, onderzoeksinstituten, machinehouders, transporteurs en toeleveringsbedrijven. “Zoals het er nu aan toe gaat zijn de padieboeren overgeleverd aan de grillen van de rijsverwerkers”, aldus de VPP-voorzitter.

Op de vraag waarom de boer ondanks deze en vele andere problemen toch telkens weer tot inzaai overgaat zegt Bramdew Rambhadarat, dat de boer geen andere keus heeft. De infrastructuur van Nickerie is zodanig ingericht om rijst in te zaaien. De boer die met schulden van voorgaande oogsten zit, hoopt altijd dat het beter zal gaan met de komende oogst.

SS    

error: Kopiëren mag niet!