Directoraat Technologische Innovatie ontvangt US$ 250.000 IDB-grant voor zonnepaneel-plan

Het startsein van het project “Promotion of Energy Efficiency and Distributed Generation in Suriname”, dat gefinancierd wordt door de Inter-American Development Bank (IDB), vond vrijdag 25 februari virtueel plaats.  Het Directoraat Technologische Innovatie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft een grant van US$ 250.000 van de IDB ontvangen om een zonnepaneel plan uit te werken, zo meldt het ministerie woensdag 2 maart.

Het projectplan, dat geschreven is door het Directoraat Technologische Innovatie in samenwerking met de IDB, heeft de volgende drie componenten:

  1. Stimuleren van het gebruik van zonnepanelen in Suriname;
  2. Stimuleren van energie efficiëntie in gebouwen van Suriname;
  3. Capaciteitsverterking voor bovengenoemde zaken.

Het algemeen doel van deze technische samenwerking is het bevorderen van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie maatregelen in Suriname door het uitwerken van een energie en efficiëntie diagnose, het verrichten van een marktonderzoek voor de haalbaarheid van opwekking van energie uit alternatieve (duurzame) bronnen en het bevorderen van de lokale productie. 

Duurzame energieoplossingen worden elke dag steeds goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter. 

Het zo snel mogelijk implementeren van nieuwe energieoplossingen is essentieel om klimaatverandering tegen te gaan. Investeringen in zonnepaneel installaties kan een manier zijn om na een investering kosten voor lange termijn te drukken. Het Directoraat Technologische Innovatie bekijkt ook mogelijkheden voor toegang tot kapitaal voor deze initiële investeringen.

Volgens de Directeur Technologische Innovatie, Rafiq Ilahi, zal hard gewerkt worden aan het binnenhalen van nog meer donor middelen.

error: Kopiëren mag niet!