Volksgezondheid haalt Cubaanse artsen terug

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig het traject af te ronden opdat over enkele weken Cubaanse artsen teruggehaald kunnen worden om weer ingezet te worden in de gezondheidszorg. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vorige week donderdag meegedeeld, dat zijn ministerie bezig is met de verschillende gezondheidsinstellingen zoals de Medische Zending, de RGD en Tropclinic die moesten aangeven wat hun respectievelijke artsenbehoefte is. Op basis van die informatie is het ministerie van Volksgezondheid op zoek geweest naar artsen die eerder in Suriname hebben gewerkt, met name de Cubanen.

Het traject om te voorzien in de artsenbehoefte zit volgens de minister thans in de fase waarbij de gezondheidsinstellingen zelf aangeven welke van de Cubaanse artsen, met wie zij eerder hebben gewerkt en de nodige ervaring mee hebben opgebouwd, ze graag terug willen hebben.

Tussen de regels door onderkent minister Ramadhin dat de Cubaanse artsen een belangrijke bijdrage hebben geleverd in de gezondheidsvoorziening. Hij hoopt binnenkort de groep Cubaanse artsen en gezondheidswerkers weer te kunnen inzetten. Nadere mededelingen hieromtrent zullen nog volgen.

Voldoen de artsen nu wel

Het Assembleelid Stephen Tsang (NDP) toonde zich verheugd met de mededeling van de minister. Hij vindt het wel jammer, dat de Cubaanse artsen eerst werden weggestuurd. Eerder heeft minister Ramadhin als argument aangevoerd, als zouden de Cubaanse artsen te duur zijn, vervolgens zouden ze niet nodig zijn en daarna zouden ze niet voldoen. Voorts zou er ook een schuld van meer dan  US$ 2, 2 miljoen aan de artsen zijn. Tsang wilde van de minister weten waarom de Cubaanse artsen nu wel nodig zijn en hoe het komt dat ze nu wel voldoen. De schuld van US$ 2,2 miljoen zou gaan over de periode april 2020 tot en met september 2021. Hij vroeg zich af wat de status is van deze schuld. Er is volgens de parlementariër wel Euro 11 miljoen vrijgemaakt voor nieuwbouw van het kantoor van ministerie van Volksgezondheid. Dit geld had beter besteed kunnen worden aan het afbouwen van het ziekenhuis op Atjoni. “Volksgezondheid verdient prioriteit, niet een gebouw voor het ministerie van Volksgezondheid”, aldus Tsang.

Een groep bestaande uit een dertigtal Cubaanse artsen en verpleegkundigen is in september vorig jaar na een missie van 2 jaar terug naar hun land vertrokken. De Cubaanse gezondheidswerkers hebben gedurende hun verblijf in Suriname in alle districten gewoond en gewerkt. Ze hebben in Suriname voortreffelijk werk verricht en hebben met de lokale gemeenschappen waar ze tewerk waren gesteld een goede sociale band opgebouwd.

SS

error: Kopiëren mag niet!