Inheemsen werken aan duurzaam behoud Wanekreek

Momenteel voert de inheemse organisatie Kaliña en Lokono Inheemsen Beneden Marowijne (KLIM) een project uit om de Wanekreek te beschermen. De inheemsen van de Beneden Marowijne, bestaande uit 8 dorpen, zijn bezig om de Wanekreek middels educatie duurzaam te benutten. In dit gebied leefden voorheen hun voorouders en de ambitie is om de kennis over de rijke aanwezige biodiversiteit over te brengen op de huidige en toekomstige generaties.

“Milieueducatie en bescherming spelen daarbij een belangrijke rol”, laat een lid van het managementteam weten. “In het gebied woonden vroeger de mensen van zowel Marijke- en Alfonsdorp, die langs deze kreek woonden.”

De belangrijke historie van de Wanekreek wordt aangehaald. De mensen zijn daarna verhuisd naar het huidige Alfons- en Marijkedorp. De band met de Wanekreek is ook na de verhuizing gebleven. De inheemsen gebruiken dit gebied nog om te jagen en te vissen. Het project is tot stand gekomen nadat Suralco bereid was hieraan mee te werken, omdat de multinational in dit gebied vroeger mijnbouwactiviteiten heeft uitgevoerd. De Alcoa financiert het project.

De kreek zal worden schoongemaakt en ook lodges en kampen zullen gebouwd worden. Het project beoogt geen massatoerisme, maar wel natuurtoerisme. Verder wordt bekeken welk type toerist interesse heeft voor het gebied. Hiervoor loopt er momenteel een marktonderzoek. Naast toeristen mikt de organisatie ook op studenten voor natuureducatie. Het project heeft een duurzaam karakter. “Het wordt zodanig uitgevoerd dat het zelfstandig kan doordraaien door de inkomsten uit het toerisme.”

Naast de culturele en sociale binding met de omgeving van de Wanekreek wijst het teamlid ook op de emotionele waarde die dit gebied heeft voor de gemeenschap. “En de mensen kunnen via dit project ook een stuk werkgelegenheid krijgen”, wordt nog tot slot opgemerkt.

RB 

error: Kopiëren mag niet!