Doekhie (NDP): “Als je jezelf advocaat noemt, dan moet je de wetten van het land kennen”

Oud-Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) reageert in gesprek met Dagblad Suriname op de gang van zaken rond de aanhouding door jachtopzieners van de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) afgelopen zaterdag van een advocaat en mogelijk zo’n vijf personen, die in het Bigi Pan-gebied werden betrapt op het jagen op beschermde vogelsoorten, waaronder flamingo’s. 

Inmiddels is bekend, dat de mannen alweer in vrijheid zijn gesteld, nadat de zaak – zoals dat heet – buiten proces is afgehandeld en volstaan kon worden met slechts het betalen van een geldboete.

Doekhie zegt onder meer: “Als je jezelf advocaat noemt, dan moet je de wetten van het land kennen.” Ook stelt de oud-politicus, dat de degene die de verdachten alweer in vrijheid gesteld “grondig nagekeken” moet worden. “Er is iets niet goed met deze man.” 

Doekhie zegt, alvorens bekend was dat de aangehouden personen in vrijheid zijn gesteld, over de gang van zaken rond de arrestatie:

“Er waren ooggetuigen daar in kampen, toeristen, die gebeld hebben met de dienst LBB. Zij lieten weten dat er geschoten werd op de flamingo’s. Het schijnt, dat het onder andere om een advocaat gaat, een recidivist op dit gebied, die dit dus vaker doet. Mijn punt is, iedereen probeert nu deze advocaat, die een bepaalde reputatie heeft, vrij te krijgen, zelfs mensen met kapitaal uit het district Nickerie hebben ambtenaren die het werk moeten doen benaderd, anderen zijn geïntimideerd”, aldus Doekhie.

Volgens de altijd welbespraakte oud-parlementariër, gebruikt deze advocaat zelfs “de autoriteit en de naam van de First Lady door te smijten en te zeggen, dat zij werkt op zijn advocatenkantoor en als er iets met hem gebeurt, ze allemaal gaan worden verplaatst of ontslagen”. “Zo is deze barbaar tekeer gegaan, alsof hij het land heeft, wet en recht, bandeloosheid en anarchie kan toepassen in dit land, dit is onmogelijk.

Vernomen is ook, dat er al een proces-verbaal was opgemaakt, en men probeert het proces-verbaal te manipuleren en een ander te produceren zodat deze luis vrijuit gaat. Wat mij frappeert is, dat men probeert hem eruit te krijgen, terwijl hij niet alleen een illegaal wapen in bezit had, en wanneer een kleine man bij een kleine controle in een ander district, laten we zeggen Paramaribo en omgeving, met een kleine 22 mm. gepakt wordt, dan moet hij gaan brommen 12 maanden, 18 maanden op Santo Boma. Maar, deze man heeft niet alleen een groot jachtgeweer in handen gehad, illegaal, hij heeft ook op beschermde vogels geschoten, flamingo’s, en ze hebben hem op heterdaad betrapt. En wanneer een wapen geregistreerd is ergens en het is in handen van anderen die het niet mogen hebben, bijvoorbeeld in handen van deze advocaat, deze stroper, dan is dat illegaal wapenbezit. Dat is een zwaar feit, bij wet vastgesteld. En erger nog, als je je advocaat noemt, dan zou je de wetten van het land moeten kennen. En, dat deze man nu beweert via smoesjes om nu te gaan vertellen hij was er bij, maar hij heeft niet geschoten. Ik hoop dat deze mensen voor eens en voor altijd de vogels met rust laten. Deze barbaar moet afgestraft worden, want zijn reputatie als advocaat is ook niet zo geweldig in onze gemeenschap, waar je komt hoor je allerlei zaken.”

Nadat Doekhie had vernomen, dat de verdachten in vrijheid zijn gesteld, liet hij Dagblad Suriname weten: “Inmiddels zijn de aangehouden jagers vrijgelaten. Dat is een beslissing van de rechter-commissaris of het Openbaar Ministerie. Alleen moet de persoon die die beslissing genomen heeft grondig nagekeken worden. Er is iets niet goed met deze man. Het is toch duidelijk. Volgens het rapport van de jachtopzieners van LBB waren twee personen in de boot en beide hebben geschoten. Wanneer je buiten proces die zaak hebt willen beslechten, dat kan, maar dat zou alleen kunnen met betrekking tot de beschermde vogels die afgeschoten zijn. Maar, illegaal wapenbezit, gaat iemand dan ook zo makkelijk vrij? Kan dat ook als iemand een wapen nu heeft en hij gebruikt het en gepakt wordt, kan die dat dan ook buiten proces afhandelen, een tientje betalen en weer naar huis gaan? Dan is het hek van de dam. Je ziet dus dat dit ding niet goed is, vol leugens, misleidingen. Er waren twee mensen, de advocaat en iemand anders en die andere personen die waren in het kamp. Het is duidelijk, mensen hebben het gezien en ik heb ook gesproken met mensen, ambtenaren, die daar hun werk deden en daarbuiten ook op het politiebureau. Dus, die flauwekul gaat bij mij niet op.”

De deskundige op het terrein van de Surinaamse flora en fauna, Ashok Pherai, meldt naar aanleiding van het gebeuren te Bigi Pan op zijn Facebook-pagina:

“Flamingo’s (Sur: Seganse of Zeegans) die langs onze kust voorkomen, zijn vermoedelijk afkomstig van broedplaatsen in het Caribisch gebied, zoals Bonaire, Venezuela óf Brazilië, Amapa. Het zijn ‘zwervende’ vogels, die enkele honderden kilometers afleggen om onze kust te bereiken, alwaar ze een ‘welgedekte tafel’ vinden. De kreeftachtigen die ze eten, bevatten carotine; deze kleurstof zorgt voor de prachtige rode kleur van deze vogel.

Let wel: al zijn langs de kust wel eens aangespoelde eieren gevonden, maar broeden is nimmer met zekerheid vastgesteld in Suriname.

De dichtstbijzijnde broedkolonie is op Bonaire, Nederlandse Antillen.”

PK

error: Kopiëren mag niet!