Diakonessenhuis slaat alarm: “Chirurgen niet meer in staat zorg veilig te leveren”

De directie en Medische Staf van het Diakonessenhuis Paramaribo laten dinsdag via een uitgebracht persbericht weten, dat zij niet meer in staat is ziekenhuiszorg te leveren volgens de geldende standaarden.

Het Diakonessenhuis is een belangrijke pijler van de Surinaamse ziekenhuiszorg. Daarbij speelt de chirurgische zorg een belangrijke rol. 

“De chirurgische zorg in het Diakonessenhuis is van oudsher bekend om haar hoogstaande (oncologisch) chirurgische zorg, kinder-chirurgische zorg maar ook de ziekenhuiszorg bij patiënten met onder andere galstenen, liesbreuken, diabetische voet-complicaties, etcetera. Deze zorg heeft zodanig te lijden, dat chirurgen niet meer in staat zijn de zorg op een veilige manier te leveren”, aldus het ziekenhuis.

“Het wegvallen van de chirurgische zorg heeft onmiddellijk verregaande consequenties voor de patiënt. De basis voor de huidige financiële problematiek in de gezondheidszorg is op een veel eerder tijdstip gelegd. Door de Covid-pandemie heeft de gezondheidszorg nog meer tekorten moeten ervaren.”

Het Diakonessenhuis stelt dat gezondheidszorg, veiligheid en rechtszekerheid tot de kernwaarden van ieder land behoren, waar elke patiënt recht op heeft.

Het Diakonessenhuis heeft maandenlang geïmproviseerd om veilige en verantwoorde ziekenhuiszorg te blijven leveren aan de gehele Surinaamse gemeenschap. Het ontbreken van financiële middelen heeft zijn oorzaken in:

– Het niet kostendekkend zijn van de zorgtarieven (o.a. het ligdagtarief);

– het uitblijven van volledige betalingen aan het ziekenhuis door het SZF en de overheid voor geleverde ziekenhuiszorg;

– en het uitblijven van volledige betalingen door de overheid voor geleverde Covid-zorg.

“Wij zijn op een punt gekomen dat niet alle essentiële medische verbruiksartikelen kunnen worden gekocht, medische apparatuur niet meer onderhouden kan worden en dus defect raakt. Tevens trekt zorgpersoneel weg naar elders.”

“Wij zijn in gesprek met de overheid; wij wensen echter de samenleving op de hoogte te brengen van de precaire financiële situatie, welke effecten heeft op het niveau van de zorg welke wij kunnen bieden.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg ligt bij de overheid. Wij hopen dan ook dat met deze informatie de regering zorg draagt voor continuering van adequate ziekenhuiszorg in Suriname.

De patiënten die reeds onder behandeling zijn van specialisten in het Diakonessenhuis zullen individueel geïnformeerd worden omtrent de mogelijkheden”, aldus de noodkreet van het ziekenhuis.

error: Kopiëren mag niet!