Jogi en Sharman willen kwestie BaZo-kaarten onder vergrootglas

De VHP-Assembleeleden Mahinder Jogi en Dew Sharman vinden dat de kwestie van de BaZo-kaarten (Basiszorgverzekering) onder het vergrootglas moet. Zoals de zaken nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) er aan toe gaan, kan niet verder zo doorgaan, vindt Dew Sharman. Volgens hem is het ministerie van SoZaVo na twee jaar nog steeds niet in staat om op juiste en gedecentraliseerde wijze de kwestie van BaZo-kaarten te ordenen waarbij degenen die een basiszorgverzekeringskaart echt het hardst nodig hebben, het daadwerkelijk ook krijgen. Sharman vindt de situatie schandalig.

Hij windt zich er erg over op, dat, terwijl vele behoeftigen maar niet aan een Bazo-kaart kunnen komen, in Nickerie een staatsadviseur bezig is mensen te registreren voor een kaart. De kaarten worden dan in Paramaribo gemaakt en bij de mensen bezorgd. Hij zegt niet te hoeven te vermelden, dat hier om partijpolitieke acties gaat. Hoewel niet bij naam noemend weet een ieder dat hij doelt op Paul Somohardjo en diens politieke partij Pertjajah Luhur (PL). Sharman vindt dat de situatie met Bazo-kaarten verkeerde proporties begint aan te nemen. Met opwindende stemverheffing zegt hij zich ervoor te zullen beijveren dat de Wet Basiszorg op de operatietafel wordt gebracht, en dat de zorg erover naar het ministerie van Volksgezondheid wordt overgeheveld. Volgens hem zullen zaken daar slagvaardiger en efficiënter lopen.

Mahinder Jogi van zijn zijde vindt, dat ervoor gewaakt dient te worden dat de kwestie met Bazo-kaarten geen politiek instrument van een bepaalde politieke partij wordt.

Indien de beweringen van Dew Sharam over handelingen van een staatsadviseur op waarheid berusten, dan dient de regering in te grijpen. Dat kwesties als onderzoek, registratie, selectie en distributie rond de Bazo-kaarten aan grote verbetering toe is, is voor velen in de samenleving overduidelijk. Zaken moeten inderdaad beter en transparanter gemaakt worden op basis van duidelijke criteria. Tientallen duizenden in de samenleving hebben het echt hard nodig. Hun leven hangt er letterlijk van af.  Het zou meer op zijn plaats zijn indien het Assembleelid de regering had opgeroepen om meer eenheid van bestuur aan de dag te leggen en met meer gezamenlijke politieke daadkracht de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen in het hele Bazo vraagstuk. Door nu te roepen de zorg over Bazo bij SoZaVo (ABOP/PL) weg te halen en over te hevelen naar Volksgezondheid (VHP) getuigt niet van politiek realiteitszin, en brengt de oplossing voor vele tienduizenden in de samenleving niet dichterbij.

error: Kopiëren mag niet!