Jamaicaanse onderwijsdekundige kunst en cultuur ontmoet minister Levens

Carol Hamilton, onderdirectrice van The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA) op Jamaica, is deze dagen in Suriname en heeft maandag een gesprek gehad met minister Marie Levens en haar staf. Er werd van gedachten gewisseld over diverse curricula die worden toegepast op het EMCVPA die eventueel geïmplementeerd kunnen worden binnen het Surinaams onderwijs.

Ook werd gesproken over mogelijkheden hoe kunst en cultuur opgenomen kunnen worden binnen het curriculum van het voorgezet onderwijs en hoe die verder zouden kunnen aansluiten op andere niveaus binnen het onderwijs.

Hamilton heeft meer dan 40 jaar ervaring met ‘visual en performing arts’. Vanwege haar ervaring zal zij de komende dagen voornamelijk besprekingen voeren met de directrice Beroepsonderwijs Gracia Valies-Ormskirk, de directrice Algemeen Vormend Onderwijs Sherida Zalman-Bergraaf, de onderdirectrice Ontwikkelingsdienst Daniela Rosario en Kurt Nahar en Lalita Adhin van het Directoraat Cultuur. Er zullen ook presentaties worden verzorgd aan de vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs. De bedoeling van de presentaties is om zo meer inzicht te geven over de manier waarop visual en performing arts worden geïmplementeerd.

Hamilton zal verder met de staf van het ministerie bespreken hoe het curriculum voor het onderwijsprofiel kunst en cultuur het beste kan worden ontwikkeld. Daarnaast wordt ook bekeken hoe de invoering kan plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om van start te gaan in het schooljaar 2023-2024 in leerjaar 11, maar leerlingen zullen al in leerjaar 9 en 10 kennismaken met dit profiel voor een juiste keuze.

error: Kopiëren mag niet!