US$ 85 miljoen van IDB voor sociale wederopbouw

Bij de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) ondersteuning aan Suriname toegezegd voor de wederopbouw van de verslechterde sociaal economische situatie. Suriname en de IDB ondertekenden dinsdag drie leningen voor een totaal bedrag van US$ 85 miljoen. Het betreft hierbij de financiering van projecten ten behoeve van de verbetering van ons onderwijjs, de drinkwatervoorziening en het sociaal vangnet.

Bij de ondertekening waren aanwezig de ministers van Financiën en Planning, Natuurlijke Hulpbronnen, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de IDB vertegenwoordiger in Suriname.

Het onderwijs zal met deze financiering zorgen voor verbeterde lesmethoden en curriculum waarbij ook speciale aandacht besteed zal worden aan het early childhood onderwijs, niet nederlands sprekende kinderen en kinderen met een beperking. Verder zal gewerkt worden aan de verruiming van de beschikbaarheid van adequate scholen te bouwen in ver gelegen en niet urbane gebieden. Het gaat om de vier prioriteitsgebieden Wanica, Sipaliwini, Marowijne en Coronie. Ook komt er een nieuw Education Management Information System voor de nodige analyses die van belang zijn voor continue verbetering van het onderwijs. Het totaal bedrag ten behoeve van het onderwijsproject is US$ 30 miljoen.

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zal met een lening van USD 25 miljoen in staat gesteld worden om de waterproductie infrastructuur te verbeteren door uitbreiding van het pompstation Helena Christina en de transport pijplijn naar Houttuin. Dit zal de capaciteit van de drinkwatervoorziening in Wanica verhogen.

De Non Revenue for Water (NRW) in Paramaribo, Wanica en Para is nu ongeveer 45% en zal verlaagd worden naar internationaal aanvaardbare normen, die liggen rond de 20%. Dit traject gaat gepaard met een  meter vervangingsprogramma. Verder zal hervorming van de SWM plaatsvinden waarvoor een implementatieplan gereed is, dat ook met hulp van de IDB is opgesteld. Het betreft onder andere de aanpak van de drinkwatervoorziening in het binnenland, verbetering ICT infrastructuur SWM en accreditatie SWM laboratorium.

Bij het Sociaal Vangnet project zal naast de sociale uitkeringen aan de sociaal zwakkeren gewerkt worden aan de institutionele versterking van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hieronder valt het doorlichten van het sociaal registratiesysteem door het toepassen van transparante voorwaarden en het uitbreiden van digitale betalingen. De investering die hiermee gepaard gaat is US$ 30 miljoen.

De doelen van deze projecten dragen bij aan de uitvoering van het Herstelplan, het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma alsook de Country strategy, overeengekomen tussen Suriname en de IDB. Zoals eerder door de regering aangegeven worden na het macro economisch herstel en de sociale opvang, nu via deze projecten, de meer structurele maatregelen getroffen. Afgelopen week is onder andere het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) goedgekeurd als onderdeel van de wederopbouw. Thans is ook in voorbereiding het Productie Kredietfonds (PKF) en de wet instelling Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) is bij De Nationale Assemblée (DNA) in behandeling.

Het gaat om leningen met een looptijd van gemiddeld 5 jaar, een grace periode van 5 jaar en een lage rente van tussen de 1 en 1.5%. In het overeengekomen IMF macro-economisch raamwerk zijn deze leningen reeds opgenomen. 

error: Kopiëren mag niet!