BEP: “Nalatigheid Surinaamse regering inzake nieuwe veerboot Albina”

Nieuwe veerboot ‘Malani’ gearriveerd in Frans-Guyana

De BEP meldt zaterdag in een uitgebracht persbericht de komst van een nieuwe veerboot, de ‘Malani’, in Frans-Guyana die de veerdienst tussen Suriname en Frans-Guyana gaat onderhouden. De Frans nieuwswebsite franceguyane.fr bracht vrijdag het bericht, dat daar de nieuwe veerboot ‘Malani’ aan boord van het vrachtschip ‘BBC Rushmore’ was gearriveerd.

De Mediacommissie van de BEP schrijft zaterdag:

“Reeds tijdens de rehabilitatie van de wegstrekking Meerzorg-Albina was het duidelijk, dat de in 1976 geconstrueerde veerboot ‘La Gabrielle’, die de oeververbinding onderhoudt met de oosterburen, vervangen moet worden.

De eerste aanzet is toen ook gedaan in de regeerperiode 2005-2010. Het ontwikkelingsfonds P.O. AMAZONIA werd toen onder andere aangesproken om de haalbaarheidsstudie te financieren en middelen te reserveren voor de financiering van een modernere veerboot met een grotere overzet capaciteit”, aldus de BEP.

In 2014 werd volgens de BEP meer inhoud gegevens aan dit streven in het kader van de “cooperation project for the replacement of the ferry La Gabrielle”. “In 2018 werd de financieringsovereenkomst van Euro 5 miljoen getekend. Het Surinaams deel van Euro 625.000 werd door het Europees Ontwikkeling Fonds (EOF) gefinancierd. De officiële Surinaamse partners van dit project zijn het ministerie van BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en de NV Havenbeheer”.

De BEP heeft kennelijk ook de berichtgeving in media aan de overzijde van de Marowijnerivier onder ogen gekregen en schrijft in haar persbericht: “Van een welingelichte bron hebben wij de harde informatie dat de nieuwe veerboot genaamd “Malani” op vrijdag 17 februari 2022 is aangekomen in Frans-Guyana.”

Het bericht gaat vervolgens op kritische toon verder: “Het blijkt jammer genoeg dat niets is gedaan aan de aanmeerfaciliteiten van Albina om deze grotere veerboot te kunnen inzetten. Het gevolg is dat de boot niet kan worden ingezet en de Surinaamse autoriteiten nalatigheid kan worden verweten.

Tegelijkertijd zien we dat heel veel moeite, geld en tijd wordt gestopt om een brug te bouwen op de grens met Guyana.”

“Uitgaande van de regionale visie van de BEP moet het geheel Surinaams grondgebied dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

De BEP roept daarom de regering op alles in het werk te stellen het nodige met voortvarendheid aan te pakken opdat de nieuwe veerboot zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Dit om het personen en goederenverkeer in deze met Europa meer gestalte kan doen krijgen”, aldus de partij in haar zaterdag uitgegeven persbericht.

Al sinds 2011 werd gesproken over de aanschaf van een nieuwe veerboot. Suriname en Frans-Guyana tekenden op 3 september 2018 een partnerschapsovereenkomst voor de constructie van een dubbeldeks veerboot. Toenmalig minister Yldis Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en president Rodolphe Alexandre van Collectivité Territoriale de Guyane, de Assemblee in Frans-Guyana, zetten die dag hun handtekening onder het document. Het nieuwe vaartuig moest  ‘La Gabrielle’ (1976) vervangen die sinds 1991 de verbinding tussen Albina en St. Laurent du Maroni onderhoudt.

In maart 2014 gingen partijen al een intentieverklaring aan om de capaciteit van de internationale veerverbinding te vergroten. De partnerschapsovereenkomst regelt de financiële aspecten, zodat de internationale openbare aanbesteding voor de constructie kan worden uitgeschreven.

De planning is dat de nu gearriveerde nieuwe veerboot zondag arriveert in Saint Laurent. 

Volgens franceguyane.fr “symboliseert” de nieuwe veerboot “het succes van een dialoog tussen Guyana en Suriname. Dit dossier werd in 2010 opgestart. Er waren vier jaar onderhandelingen nodig om het financiële model op te stellen en te komen tot een vergadering die als historisch gekwalificeerd wordt, aangezien het Europese ontwikkelingsfondsen en regionale ontwikkelingsfondsen vermengt, wat een innovatie is. Het was de definitieve ondertekening van de financiële overeenkomsten in Albina die het mogelijk maakten om het project te lanceren, dat nu voor onze ogen vorm krijgt.”

Er moeten volgens de Franse nieuwswebsite – zoals de BEP ook meldt in haar persbericht – nog enkele belangrijke aanpassingen worden aangebracht in termen van aanlegcapaciteiten in Suriname. 

Klik op deze link voor meer achtergrondinformatie over de gang van zaken rond de aanschaf en komst van een nieuwe veerboot, waaronder een afgeketste aankoop van een tweedehands Duitse veerboot – die de naam ‘Albina’ al had gekregen – die uiteindelijk een paar jaar in de haven van Rotterdam lag weg te roesten.

PK/BEP

error: Kopiëren mag niet!