Rusland: “NPS kan het verschil maken bij de komende verkiezingen”

De afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS) hield zaterdagavond een Opo Yari bijeenkomst en bij deze gelegenheid liet de voorzitter van de partij, Gregory Rusland, weten dat hij uitkijkt naar de invulling van afspraken die door de VHP zijn gemaakt vóór de regeringsformatie.

De participatie van de NPS in de regering werd op 13 juli 2020 beklonken na harde toezeggingen van de VHP over de wijze van deelname in de regering. Rusland liet aan de toehoorders weten, dat  “Efu sma no wani NPS ini a regering, de NPS niet persé in de regering hoeft te zitten”. De partij kan vanuit elke plek en elke omstandigheid een bijdrage leveren aan de nationale ontwikkeling. De voorzitter van de NPS wees op de verschillende activiteiten van de partij en benadrukte dat de partij niet slaapt.

In het partijcentrum van de afdeling Paramaribo liet Rusland ook weten, dat de NPS het verschil kan maken bij de komende verkiezingen. “We zitten in moeilijke tijden en de NPS beschikt over de potentie om het verschil te maken.”

Rusland zei ook, dat het van belang is om de eigen communicatie op te voeren ten behoeve van de achterban, vooral omdat er in berichtgevingen in de media vaak sprake is van misinformatie naar de bevolking en naar de NPS’ers. Hij wees op het belang van het brengen van de juiste informatie van de partij.

Trouw

Rusland stelde verder, dat wanneer zijn partij afspraken maakt de NPS een trouwe partner is. Daarbij haalde hij aan dat “wat in de afgelopen 10 jaar is gebeurd vernietigend is geweest”. Concrete maatregelen zijn nodig om de mensen die het hardst worden getroffen te helpen. De ondersteuning naar de samenleving dient te worden opgevoerd. Hij hoopt op de volledige ondersteuning van iedereen die dat kan.

Rusland sprak ook over het functioneren van zijn partij in het parlement. Daarover zei hij, dat “is gebleken dat de NPS absoluut geen meeloper is. Wanneer wij zaken moeten verdedigen waaraan wij hebben meegewerkt dan zullen wij dat doen.” Dit geldt ook voor zaken waar de partij het er niet over mee eens is.

Rusland gaf als een van de voorbeelden de actuele discussie waarin het standpunt van de partij is, dat er medewerking wordt verleend wanneer het gaat om bebouwing en bewoning. De voorzitter van de NPS nam duidelijk stelling tegen het omzetten van grote lappen grond van de staat. “Dat wil zeggen dat de eigenaar daarna bepaalt wat er met de grond gebeurt.” Gebrek aan controlemechanismen op dit gebied zorgen ervoor, dat de NPS niet kan meewerken aan de wet, stelde Rusland. Hoewel hij ook over landbouwgronden beschikt zei Rusland “maar ik kan hier niet aan meewerken, want dat zou niet goed zijn voor de ontwikkeling van het land.”

Hij wees zijn gehoor erop, dat het een bewuste keuze is geweest van de partij om in de regering te zitten nadat dit door de VHP was gevraagd. Rusland bracht in herinnering dat in vergelijking met 2015 de NPS met 100% is gegroeid. 

De discussie of de NPS een aanhangsel is van de huidige regering of niet, is volgens Rusland onnodig, aangezien de partij zelfstandig de verkiezingen is ingegaan en zelfstandig besluiten neemt als coalitie lid.

De NPS-voorman acht het ook van belang dat duidelijk moet zijn wanneer de coalitietop en regeringstop bij elkaar komen om besluiten te nemen. Wanneer de coalitietop met daarbij alle coalitiepartijen betrokken is en besluiten neemt, zal de NPS daarachter staan. “Echter, wanneer de regeringstop bestaande uit de president en vicepresident beslissingen neemt die wij niet kunnen verantwoorden, zullen die niet door de NPS worden ondersteund. Want wat we niet gaan doen is fu tek’ slag efu un’ no sab’ sani en teh san’ e p’sa buiten ons om.”

Privébelangen

Rusland richtte zich tot kwaadwilligen die menen dat hij in de coalitie blijft vanwege puur enge privébelangen. Er zijn volgens hem genoeg mogelijkheden om elders zijn krachten te geven, maar dat hij een commitment heeft met het volk en de NPS en vastberaden is die uit te voeren.

Uit de coalitie stappen, is voor Rusland daarom geen probleem, maar “we moeten denken aan de mensen die ons nodig hebben. We kunnen niet egoïstisch zijn”, stelde hij.

RB

error: Kopiëren mag niet!