Wegen Militair project in erbarmelijke toestand

De wegen in het Militair Project in het ressort Nieuw Amsterdam, in het district Commewijne, verkeren allemaal in erbarmelijke toestand. Voor velen die op het project met veel moeite een woning hebben gebouwd en er wonen doet de slechte toestand van de wegen bijna alles af van hun woonplezier. Niet alleen de zeer slechte wegen vormen voor de bewoners op het project een probleem, maar ook de vele verwaarloosde bouwpercelen. Die zorgen voor grote overlast. Het is een plek voor allerlei ongedierte en ongewenste gasten vinden er ook een schuilplaats in.

Vanwege de grote woningnood in het land zijn de afgelopen jaren steeds meer perceelhouders van het project ertoe overgegaan om hun eigen woning op te zetten. Maar, het overgroot deel van de woningbouwpercelen op verkavelingsproject staat nog steeds onbebouwd. De percelen worden door de eigenaren niet onderhouden en staan onder hoog wied en wilde struiken.

Bewoners hebben reeds diverse malen bij de districts autoriteiten aandacht gevraagd voor de slechte wegen en de verwaarloosde bouwpercelen, echter zonder resultaat tot nu toe.

Het NDP-Assembleelid Ann Sadi vraagt zich af hoe het staat met de onderhoudsplicht van de perceeleigenaren. Zoals de percelen erbij staan lijkt het alsof de mensen die niet nodig hebben, terwijl vele anderen naar een stukje bouwperceel smachten. Ze zegt het voorstel te zullen doen aan de districtscommissaris om de eigenaren van de bouwpercelen te achterhalen en ze aan te schrijven om het onderhoud van hun percelen ter hand te nemen. Indien ze dat nalaten zouden volgens haar sanctie op moeten volgen.

Het Militair Project, is een bouwkavel projekt aan weerszijden van de Pronkweg  in het district Commewijne. Het werd eind jaren ’90 door de overheid aangelegd. Het heeft zijn naam te danken aan het oorspronkelijk idee toen om er een militair vliegveld aan te leggen. Vanwege de ongeschikte gesteldheid van de bodem heeft men toen er vanaf afgezien. Uiteindelijk werd het een bouwkavel projekt. Vele vooraanstaanden in de samenleving hebben daar een bouwkavel op hun naam staan.
SS

error: Kopiëren mag niet!