Tijdig overleg met Douanebond zou ander beeld hebben geschapen

Indien er tijdig overleg was geweest met de Douanebond over de transformatie- en reorganisatieplannen van de regering met betrekking tot de douanedienst zou er een ander beeld zijn ontstaan over bedoelingen ervan. Het door de regering ingestelde nieuwe veranderingsmanagement team onder leiding van oud politie korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie is niet bedoeld om inhoudelijk douane werkzaamheden te gaan uitvoeren, maar meer om het transformatie- en reorganisatieproces bij de dienst projectmatig te gaan begeleiden. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi afgelopen maandagavond in het radioprogramma “Tak nanga yu pres” op SRS radio.

De president gaf toe, dat het overleg met de bond bij de douane niet tijdig is opgepakt door Financiën-minister Armand Achaibersing (zie foto top). Indien het overleg met de vakbond plaatsgevonden zou hebben voordat het veranderingsmanagement team was ingesteld, zouden zaken anders hebben uitgepakt. De president zei maandag de minister van Financiën gevraagd te hebben om zo spoedig mogelijk met de bond in overleg te treden.

Ondertussen is bekend dat woensdagochtend 9 februari er een onderhoud is geweest tussen de Douanebond en minister Achaibersing. De lucht tussen partijen zou enigszins zijn geklaard. Men is het erover eens de naam “werkgroep” te hanteren in plaats van “veranderingsmanagement team”. De bond zou aan haar leden verslag doen van de resultaten van het onderhoud met de minister en op grond daarvan besluiten over het al dan niet opschorting van hun “beraad”.

Niet gekend

De Douanebond had maandag, na een belegde algemene ledenvergadering, besloten “in beraad” te gaan, uit protest tegen het feit dat zij niet gekend en betrokken is bij de instelling van het veranderingsmanagement team. De vakbond vindt het niet in de haak dat het veranderingsmanagement team uit gewezen politiefunctionarissen bestaat, terwijl er voldoende capabele personen zijn binnen de dienst. Ze ervaart dit als een brevet van ongeschiktheid van douaneambtenaren. De stelling van de Financiën-minister dat de politie en de douane soortgelijke korpsen zijn schiet de douaniers ook in het verkeerde keelgat. Douaniers zijn belastingambtenaren.

De Douanebond heeft haar grieven schriftelijk aan minister Armand Achaibersing doen toekomen. Daarin vraagt ze ook dringend om oplossing van enkele rechtspositionele zaken, waarvan enkele sedert 2018 spelen. Een daarvan is de uitstap uit het FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) beloningssysteem van de douanedienst die nog steeds nog niet geformaliseerd is, ondanks dat het is reeds goedgekeurd. Het “beraad” van de vakbond houdt in, dat de douaniers dagelijks van 7 tot 11 uur zich amelden voor het beraad. Gedurende die periode van de dag worden geen documenten afgegeven en of behandeld. Dit heeft de afgelopen dagen behoorlijk veel irritaties teweeg gebracht bij het publiek.

Vertrouwen en versterking

President Santokhi zei in het radioprogramma maandagavond ook, dat de reorganisatie- en transformatie van de douanedienst onderdeel is van het beleid van de regering. Reorganisatie- en transformatieprocessen zijn eerder ingezet bij het DNV (Directoraat Nationale Veiligheid), het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Bij al deze processen zijn er interim management teams ingesteld ter begeleiding van de reorganisatie en transformatie. Diezelfde lijn wordt ook bij de douane gevolgd. Bij al deze korpsen en diensten is er sprake van uitholling van de organisatie en spelen integriteitsvraagstukken, waarbij er weinig vertrouwen wordt uitgestraald naar de samenleving toe.

Santokhi benadrukte, dat de reorganisatie- en transformatieprocessen, ook die bij de douane, maar een ding tot doel hebben: om de organisaties weer sterk te maken en waar er vertrouwen van uitstraalt, dat er sprake is van een goede carrièreplanning, goede materiële voorzieningen, goed geregelde financiële rechtsposities en mogelijkheden voor internationale samenwerking.

“Weet je hoe geweldig de douane mensen zich gaan voelen als daar het korps gereorganiseerd is en professioneel wordt. Douane mensen die weer inkomsten voor het land binnen kunnen halen en zo bijdragen aan de economische hervorming van het land”, aldus president Santokhi de goede bedoelingen van het reorganisatie- en transformatieproces benadrukkend. Op de vergadering afgelopen maandagmorgen heeft de Douanebond overigens ook benadrukt dat ze haar medewerking zal verlenen aan het beleid van de regering. Wat de bond steekt is dat er niet met haar is overlegd over in te zetten transformatieprocessen de dienst rakende. Zij wil ook erbij betrokken worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!