NJA verzorgt computertraining en motivatie sessies voor ‘scholierenmoeders’

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft met het Jamaata Education Center een computertraining georganiseerd voor 50 geregistreerde scholierenmoeders. Voorafgaand hebben 35 scholierenmoeders deelgenomen aan virtuele motivatie sessies, verzorgd door Aishel Bradley, zo bericht het ministerie woensdag 9 februari.

De motivatie sessie had tot doel de scholierenmoeders te motiveren en te versterken om verder te werken aan de gestelde levensdoelen, waarbij het afronden van de opleiding een belangrijke rol speelt. De computertraining heeft tot doel de scholierenmoeders computervaardigheden aan te leren die zij kunnen gebruiken voor hun schoolopdrachten en online lessen, maar ook als zij na hun opleiding de arbeidsmarkt betreden.

De motivatie sessies zijn gehouden in het weekend van 28, 20 en 30 januari. De computertraining heeft een duur van een maand en is afgelopen maandag van start gegaan.

Deze sessies en trainingen zijn georganiseerd voor geregistreerde scholierenmoeders van het Project Scholieren Moeders (PSM) . Het PSM is belast met het vormen, voorlichten, hulpverlenen en begeleiden van deze groep. Middels deze motivatie sessies wilt het onderdirectoraat NJA de scholierenmoeders inspireren om het schoolproces succesvol af te ronden. De onderwerpen die tijdens deze sessies aan de orde zijn gekomen, zijn: kwaliteit van het leven, stellen en halen van doelen, zelfontwikkeling, time management, stress management en omgaan met teleurstellingen.

Tijdens de start van de computertraining heeft Jennifer Landveld, directrice van het Jamaata Education Center, aangegeven dat de samenwerking tussen het ministerie AW&J en haar organisatie een bijzonder moment is. Landveld heeft haar dank uitgebracht aan het ministerie voor het vertrouwen in Jamaata Education Center om deze groep de nodige vaardigheden bij te brengen. Verder heeft zij de scholierenmoeders bemoedigd om zich in te zetten en deze training succesvol af te ronden.

Na het doorlopen van de training zullen de scholierenmoeders de opgedane kennis kunnen toepassen in hun dagelijks leven, instaat zijn om zelfstandig te zoeken naar informatie, de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen na hun onderwijsproces.

Madhoeri Moenesar, fungerend onderdirecteur NJA, heeft aangegeven dat de computertraining  gericht is op de begeleiding van scholierenmoeders en het ontwikkelen van computervaardigheden, gelet op de vele ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT). Moenesar heeft namens de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe en minister Rishma Kuldipsingh, de scholierenmoeders moed ingesproken om deze training succesvol af te ronden.

error: Kopiëren mag niet!