BIBIS, Planbureau en VN Suriname lanceren ‘Country Implementation Plan 2022-2023’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking (BIBIS) en het Planbureau Suriname (SPS) in samenwerking met de Verenigde Naties Suriname 3 februari de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het “Country Implementation Plan” (CIP) 2022-2023 in Royal Ballroom Torarica.

Diverse stakeholders namen deel aan de startbijeenkomst op 3 februari, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende ministeries, het Planbureau, het Bureau voor de Statistiek Suriname, en VN-agentschappen die in Suriname actief zijn. De deelnemers hadden de taak om de prioriteitsactiviteiten en programma’s te formuleren die nodig zijn om de duurzame ontwikkeling van Suriname te bevorderen. Het CIP dient om het nieuwe “Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework” 2022-2026 (MSDCF) op
lokaal niveau te operationaliseren en is daarom een zeer belangrijk instrument zoals aangegeven door Marina Walter, Resident Coordinator van de VN.

Het MSDCF voor het Engels- en het Nederlandssprekende Caribisch gebied, over de periode 2022-2026, is een belangrijk instrument voor de planning en uitvoering van de ontwikkelingsactiviteiten van de VN met het oog op de verwezenlijking van de 2030-agenda. Dit kader is ontwikkeld in een tijd waarbij de wereld worstelt met de Covid-19-pandemie. In het Caribisch gebied heeft de pandemie, net als elders, bestaande structurele kwetsbaarheden verergerd en aan het licht gebracht.

Het CIP biedt alle belanghebbenden de gelegenheid om veel van deze kwetsbare punten aan te pakken. In een poging om de strategische doelstellingen van de Surinaamse regering en haar belanghebbenden te verwezenlijken, wordt het MSDCF geleid door vier belangrijke prioriteitsgebieden:
 Economische weerbaarheid en gedeelde welvaart
 Gelijkheid en welzijn
 Weerbaarheid tegen klimaatverandering en klimaatschokken, en duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen
 Vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en de rechtsstaat.

Onder elk van deze vier prioriteitsgebieden werden specifieke gewenste veranderingen gedefinieerd voor de bijdrage van de VN, die werden geleid door verschillende bronnen zoals het Meerjaren
Ontwikkelingsplan (MOP) 2022- 2026 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

error: Kopiëren mag niet!